v 0.9

 

WOORDENLIJST NEDERLANDS – VALLEKEBERGS

f  
faam roop
fabriek febriek
fabrieken (knutselen) → brağğele, fabrisere, fietsjele, friekkele
façade → fasaad, → veurfrónt
facteur → brevebesjtèller, → faktäör, → pos
faeces → kak, → I poep, → sjiet, sjtrónt
failliet bn.bw. → bankroot, → fajiet, pleite
fair → sjappelek
falen bij het schieten fetsje
falen (ontbreken) → faele
falie (donder) fliekker, → I mieter, priej
falie (zwarte omslagdoek) faalje
familiair famieljaer
familie → femiele
familiekwaal → femielekwaol
fan (bewonderaar) aanhenger
fancyfair fensiefaer
fanfare fanfaar
fantaseren aandiekke, → II euverdrieve, II euvertrèkke, fantezere, → verve
fantasie → fantezie
farce farsj, klöch
farizeeër farizejer, → kóntekroeper(t)
fataal funes
fatsoen fetsoen
fatsoeneren fatsenere
fatsoenlijk → behuèrlek, → fetsoenlek, gepas, ordentelek
fauna gedeerte
fauteuil fetuij
fazant fezant
februari → fibberwari, sjprokkelmaond
feeks → krağ
feest → fiès
feesten (luidruchtig) baljoene
feestvarken fièsteling
feitelijk (daadwerkelijk) → daadwerkelek, eigelek, → feitelek
feitelijk (eigenlijk) eigelek, → feitelek, weze (in ...)
fel sjerp
felicitatie fillesitasie, gelökwunsj, → wunsj
felicitatie aanbieden besjteke
femelaar → II fiemel, → fiemelaer, → zeiveraer
femelen fiemele
festonneerzijde knoupslokerziej
festonneren umwèrke
fiasco mieslökking, miesser
fiche fiesje
fideel → fidael
fiducie feduusje, → vertroewe
fiep → zeiveraer
fier pos. gruètsj, → sjtols
fiets met nauwelijks zichtbaar hulpmotortje foetelfiets
fietsspeld → fietsesjpang
fijn fein, fien
fijn/zacht maken → kwebsje, → kwètsje, → prattele
fijne sneeuw riezelsjniè
fijngevoelig fien, fiengeveulig
fijngevoelig (zeer ... persoon) → zeute, → zeuthout
fijnkorrelig fien
fijnproever piekker(t), → sjlatevogel, → sjtiefvreter(t)
fijnstampen tot veevoeder briejdsele
fijt II fiet
fikken (branden) branne, brenne
fikken (vingers) fiekke, → votsvingere
file fiel
filet fielee
filet  (uitgesneden lapje of moot van ...) fiele-lepke
filiaal depo, filejaal
filosoferen filezofere
filteren → filtere, I zeve, I zieje
filtering (bier helder maken door ...) klaore
filterkuip → klaoringskoep
filtreren → filtere, I zeve, I zieje
finaal (volkomen) → gans
financiële tegenslag sjtröp
finish finisj
firma → fierma
fistel fiestel
flair flaer
flakkeren foeppere
flanel flenel
flaneren jatse
flaneur → bambezjäör, flanäör, klengelaer
flank ziej
flansen → brağğele
flapdrol → flabbes, kluje
flaphoed → loesj
flapo(o)r(en) → flapoar, → lapsjoare, latsjoare
flard flaer, → fra(a)njel, latsj, vedzel
flat (koeienvlaai) → flat, ko-flat
flater (ʼn... begaan) vergallepere
flat(gebouw) flet
flauw (lusteloos) → maeletig
flauw (onnozel) achterlek, → echterlek, → löllig, → ónnuèzel, sumpel
flauwe onnozele vent kauverjuud
flauwe praat verkopen → zeivere
flauwe praatjes fiezzematente
flauwekul (gekkigheid) gekde, → gekkigheid, → kloateriej, kwinksjlaag
flauwekul (kletspraat) → bazel
flauwte (bezwijming) begaoving
flauwvallen kwoalek (... valle)
flemen → fiènsele
flerefluiter (van fleer/vlier → vleer) flierefluiter(t)
fles flesj
flesbodem (het holle gedeelte v.e. ... dat naar boven steekt) zièl
flesopener eupener
flessen (oplichten) → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
flessentrekker → flesjentrèkker
flets blas, bleik, → flets, puupsj
fleur → bleuj
fleuris fleures
flexibel gelenkig
flierefluiter → bambezjäör, klengelaer
flik (chocolade...) fliek
flikflooien → fiènsele
flikflooier → kóntekroeper(t)
flikken (lappen) → kuuffe, roetse
flikkeren → fliekkere
flink (... blijven voordoen) wk. groathoute
flink (in sterke mate) → areigel
flinke hoeveelheid sjoel
flinke portie voedsel meulder(t)
flinke sterke (onbeholpen) man → kadèt, → weules
flirt (iemand die houdt van flirten) → sjanseremmel
flirten sjanse, → sjravele
flits (oogwenk) roef
flitsboog → flietsjbaog, handbaog, pielebaog
flits(licht) → fliets
flobert → flobaer
flodder (slordige vrouw) → flodder
flodderen (slordig werken) → koelekatere, sjloddere
floepen →  prietsje, I proetsje
floers → floar
flonkeren flónkere, fónkele
flors, flort → II poep, sjeet, → vots
flos (vlossig uiteinde van bep. sigaren) flosj
flots → flodder
flox floks
fluim → fluum, → greun, → kaatsj
fluimen flume, kaatsje
fluimen opgeven röchele
fluisteren → sjmiespele
fluit (iemand die veelvuldig ...) fluitenties
fluiten/razen van de wind joechele
fluitend fluitentaere
fluiter, fluiterkaas → fluitekiès, fluitert
fluitspeler II pieper
fluweel → floar
fluwijn fewien, flewien
fnuiken tuukke
foedraal → étwie
foefje kunske, → truuk
foei foej
foekepot → foekepot, → rómmelspot
foerageren foerezjere
foetelaar foetelaer
foeteren mietere, oetvare, → sjelle, sjoebbe
foetsie → voert
foezel (slechte kwaliteit sterke drank) → foezel, → joeks, → sjabbou, zuig
foezelen → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
fokstier duur, → foksjteer
folder pamflèt, sjtruijbieljèt
folderaar → akwizitäör, sjtoepjee
fond (sterk ingekookte bouillon van vlees, wild of gevogelte) fóng
fonduën fónduje
fonetiek klanklièr
fonkelen flónkere, fónkele
fonkelnieuw → vónkelnuuj
fooi → euvertip, → fooj
fopneus (rode ...) sjtoepnaas
foppen insjödde, → kölle
fopper kölbroor
fopspeen → loel, loetsj
forceren forsjere
formulier formeleer
fornuis → fernuis
fors forsj, weus
forse, heerszuchtige vrouw dragoonder, roezekater
forse vrouw, die overal even dik is → kadderols, karrepeerd
forse, zwaargebouwde vrouw pospeerd
forseren forsjere
forsythia fersietsia
fortuin (vermogen) fortuun, → geld
fosco fosko
fotogeniek fotozjeniek
foulard (halsdoek) foelaar, → hausdook
fourageren foerezjere
fournituur foernituur
fout(e handeling) defek, faeler, gemies, mankaasj(e), → tekortkómming
foutief verkièrd
foxtrot fokstrot
fraai seerlek, sjoan
fractie (deel) besjtanddeil, deil, fraksie
frak → frak, → sjliepjas, → zjwalbersjtart
frame → freem
frank (munt) frang
Franse jachthoorn kaor
frappant → kazjeweel, → kuurjeus, merkwaerdig
fratsen → kattepoekkele
fratsenmaker → grappemeker
frees fraes
frêle frael, → kleisper
frêle (goed ogend, ... vrouwtje) I puupke
fret (dier) frèt
freule fräöle
frezen fraeze
friettent → frietteboet
frika(n)del friekkedel
fris (kil) friesj, → kejjelek, → kouwelek
fris (mals) gelpsj
frisdrank limmenaad
frituurpan frietteketel
frivole, wufte vrouw (waaromheen de minnaars “fladderen”) fladder
frivool → bredsetig, poeppeloestig, → vive-le-vink
frivool dartel jong meisje → gekske
frivool manspersoon → göthièr, hièr, → hièrsjap
fröbelen fietsjele, friekkele, → frunneke, kniestele
frommeldoelpunt sjravelgool
frommelen (kreukels maken) froemele, knoevele
frommelen (onrustige bewegingen met de vingers maken) friemele
fruit (beurs, overrijp worden van ...) fuèke
fruit (door de wind afgevallen ...) windsjlaag
fruit (gedroogd) äöf
fruit (het beurs zijn van ...) foak
fruiten brune, fruite
fruitschaal, fruitschotel fruitsjaal, → fruitsjotel
fruitvlaai (gedroogde ...) → äöftevla
frunniken, frutselen fietsjele, friekkele, → frunneke
fuchsia bellebuimke, → foeksia
fuik II foek
fuiven (stappen, pierewaaien) → bambezjere
functioneren funksjenere, wèrke
fundament baom, → fóng, gróndsjlaag
funderen (baseren) → fundere
funest funes
furieus hèlsj, → kolaeretig
fuseren fuzere
fut → kevoek
futiliteit kieksjozerie, sjeet, → tuiterluit