v 0.9

 

h  
haag hèğ
haag (het met stokken en takken aanleggen en onderhouden v.e. (meidoorn) ... als omheining) tune
haagdoorn hèğğedoon
haagmus → graasmösj, → hèğğemösj, → taatsj
haagroos hèğğeroas
haagtang (om dikke takken uit meidoornhaag te verwijderen) → tuuntang, → ulebek
haagwinde → hèğğerank
haai(e)baai hajbaj                                                                                   
haak haok
haakgaren → haokelgare
haakladder hanglödder, → haoklödder
haaknaald → haokelnaold,→ kersjeernaold
haakse slijpmachine fleks
haakwerk → haokelwerk,→ kersjeerwerk
haal (veeg) sjtreek
haam (houten geraamte van de … van een trekdier) haamsjpièn
haan (geslachtloze ...) loerhaan
haan ((kraai)lel van een ...) krièbemmel
haar bez.vnw. häör
haar pers.vnw. → häör, ʼr, ze
haar (een sliert ...) piezel
haar (pluk ...) wösj
haar (sterk .../snaar aan vissnoer) kreng
haar (uitgroeisel opperhuid bij zoogdieren) haor
haard (open ...) vuuster
haardos haore
haardos (hoofd met wilde ...) roezekater
haardos (verward) sjtroeveltig
haardracht → haordrach, kwaffuur
haarfijn → haorfien
haarkrul (opstaande ... bij ʼn man) weenderik
haarkuif toepee
haarpiek → II sjtroef
haarscheiding loezegank, → sjeigel
haarschimmel (met ... bedekte uitwerpselen) wolknien
haarsnijder → barbeer, → haorsjniejer, → kwaffäör
haarspit haarbol
haarvrong koef
haasje-over springen bökskesjpringe                                                                    
haast (bijna) → bienao
haast (spoed) gauwigheid, iel
haasten → sjpowe
haastig gejaag
haastig gedoe gejaags
habbekra(t)s priekske, teuterleut, tuiterluit
habijt habiet
Habsburgse kin (sterk vooruitstekende onderkaak) → bef, → sentebekske
hachee hasjee
hachelijk peniebel
hagedis hagedies
hagelbui → hagelbuuj, hagelsjoel
hagelnieuw → vónkelnuuj
hagelsteen hagelsjtein, hagelskaon
hagelwit → hagelwiet, sjnièwiet
hak (damesschoenen met hoge ...) hakkesjoon
hakbijl(tje) met korte steel → sessel(e), → waope, zessele
hakblok hakblok, houwblok
hakbord (keukengerei) hakloap
haken (blijven hangen) haoke
haken (soort handwerken) → haokele, → kersjere
hakkelen hağğele, → sjtamele
hakken hakke,  hiekke
hakken (in de pan ...) sjèrpe
hakken in hakhout om doorgang te maken of perceelsgrens aan te geven gatse
hakken (plank met drie opstaande randen en ʼn bijltje om groente fijn te ... (keukengerei)) heksel
hakmes hakmets, hièp, kapmets
hakselaar hekselmesjien
hakselen heksele
hal waar de biervaten (brouwerij) worden gereinigd en gestapeld zjwankhal
halen hole
half hauf
half maanvormig witbroodje krómpbruèdsje
halfje hejfke
half-om-half licht bier met donker bier haufum
halfronde rugkorf van een marskramer kiep
halfwas gemest wijfjesvarken dat nog niet heeft geworpen breuling
halfwas varken sjeuteling
halfweg hauverwaegs                                                            
halfwinner halfe
halm sjpier, sjpriet
hals → görgel, haus
halsdoek foelaar, → hausdook
halsdoek (driehoekig gevouwen en geknoopte … voor mannen) hausplak
halsketting hauskètting, → koljee
halskraag → bendsje, → boord
halsoverkop → halseuverkop, → hölvertröl, → veerveutig
halsstarrig → eiveldig, haarwillig, weersj
halt ho, hu, → juuh, → sjtop
halthouden sjtoppe
halve pint sjöpke
halvegare I döl, → flabbes, toeppes
halverwege hauverwaegs, miedde                                                          
halverwege het grondstuk haufsjeid
ham sjink
ham (overblijvend bot van ...) sjinkeknook
hamei (horizontale balk) gringel
hamspek sjinkesjpek
hand ord. klauw
hand (aan de ...) gaonde, geng (aan de ...), → loos, → los, oet                                                       
hand- en spandiensten verrichten tot onderhoud van de wegen botte
hand (v.d. ... doen) euverdoon, voertdoon
handbereik (binnen ...) biede(r)hand
handboog → flietsjbaog, handbaog, pielebaog
handboom (ijzeren ...) sjtikker
handdynamo kniepkat
handelaars-route waarlangs de ‘krièmersj’ (marskramers)  trokken krièmersjweeg
handelaarstaaltje krièmerwelsj
handelen aanpakke, handele, optrae
handeling → daad
handeling (geraffineerde ...) → zat, → zèt
handelsreiziger → kink, → krièmer, → reiziger, → sjpenzelekrièmer
handel(tje) → kómmers(j)
handelwijze → meneer, II wies
handen (goed mee overweg kunnen) hanne
handen (grote, grove) → graviaote
handen (met de … vol) → hampfelerwies
handgreep hebel
handhaven → mentenere
handig hendig
handigheid (flair) flaer
handigheid (kunstgreep, foefje) kunske, → truuk
handje (rond mollig ... van een kind) knuvelke
handkar (smalle ..., speciaal voor biervaten) vatekar
handlanger → handlenger
handlanger v.d. metselaar → handlenger, → oaperknech
handleiding handwiezer
(handmatig) wieden gae, giè, → kroewe
handomdraai amelank, → handumdriè, ougenbliek, roef, vlook, wiesj
hands hends
handschoen hejsj                                                                                     
handschoen van grove stof of leer gebruikt bij het werken aan de meidoornhaag tuunhejsj
handschoen van pijlakenstof piejehejsj
handschrift sjrief
handslag (handklap bij belofte of (ver)koop) handsjlaag
handtas (groot model ...) kalbas, → kemiessetesj                                     
handtastelijk, vrijpostig persoon hampfelaer
handvaardig hendig
handvat hantef
handvat van zicht/kleine zeis gewerf
handveger handbeursjtel
handvol hampfel
handvol gelezen (“gezeumerde”) aren zang
handweegschaal punger
handwerken (vluchtig/slordig ... of een potje gaarkoken) bradzjele
handzaam hendig
hanengekraai hanesjrej
hanenkamvormig krentenbroodje hanekamp
hanentred/-tree hanesjteek
hang hank
hangbuik kloetsjboek
hangende grote petroleumlamp lambelsj
hanger henger
hangladder hanglödder, → haoklödder
hangop → fluitekiès, fluitert
hangslot kloester
hannes → uèm
hannesen → brağğele
hansop kroeppekske
hansworst → grappemeker
hanteren van lastig kind → poemele
hap boef
haperen sjtagnere, sjtoekke
hapje → hepke
happen (naar adem) sjnakke, → sjnappe
happig heppetig
hard hel
hard graan helgood
hard lopen → vetse
hard, meedogenloos persoon helle
hard roggebroodje sint-teunisbruèdsje
hard schieten (met bal) vlempe
hard schreeuwen → bölke
hard slaan (tegen bal) vlempe
hard (streng) sjtreng
hard, uitgedroogd brood/deegwaar knasper
hard (van geluid) II sjel
hard werken → morkse
hard werken (om veel te verdienen) neg. wouve
harde aardlaag helle
harde laag in mergel → haerd, → tauw
harde, langwerpige blauwe pruim → kwetsj, → sjlièkrekel
harden haere
hardheid helligheid                        
hardnekkig → eiveldig, haarwillig, tej, weersj                                                                                 
hare bez.vnw. häöre
haren (van haar gemaakt) haore
haren (zijn ... overeind zetten) → kroppe, sjtroeve
harentwege häörentwege
harig haorig
haring hièring
haring (gerookte ...) bökkem
haring met zachte kuit mèlker
hark (nuf) perneutsj
hark (platte ...) sjar
hark (tuingereedschap) reek
harken reke
harmonicagaas masjendraod, monekadraod
harmonie kurkapel Falcobergia → kuurkepel
harmonie (muziekgezelschap) hermenie                                                                    
harrewarren kniebbele, → vreigele
harte (ter ... nemen) aantrèkke, opsjnoeve
hartelijk → gölhartig
harten speelkaart harte
hartig hartelek
hartstocht drif
hassebassen → vreigele
hatelijk grijnzen → griemsjele
hatelijk persoon → ekel
hautain →  gruètsj
have → kómbermes
haveloos → oetgelaef, → sjebbig
haven have
haver (wilde ...) vluughaver
haverzak móndzak
hazelaar notesjtroek
hazelnoot (rode ...) rièmsjenoot
hazelnoten (rijp (bruin van kleur) worden van ...) → vuze
hazelnotenstruik notesjtroek
hazenkervel hazegerf
hazenklaver → hazekliè, → haze-serel, serel
hazenpad hazeluip
hebbelijkheid → I fiemel, → sjtokpaerdsje, tiek, zjwaak
hebben höbbe
hebben en houden → kómbermes
hebberig heppetig
hebberige, magere, lelijke vrouw → sjrapnel, → sjrep
hebzucht haoligheid, → nejjigheid, verkeseriej
hebzuchtig heppetig
hebzuchtig mens → habsjaar
hechten (bv. verf) pakke
hechtpleister plekplaoster
hectare boender
heden huuj
heden ten dage → allewiel, → huujtsendaags, → noe
hedenavond dizzenaovend, vanaovend
hedenmiddag dizzemieddeg, vamieddeg
hedenmorgen dizzemörge, vamörge
hedennacht vannach
heel (gaaf, volkomen) gans
heel (in hoge mate) → areigel, hièl, sjteerlek, zièr                                                             
heelhuids hièlhoeds
heem → heim, heimet, → hónk
heen en weer bewegen sjöddele, weegwage
heen en weer (hangend ... slingeren) boemele
heen en weer (zittend, arm in arm ... schommelen, wiegelen of deinen) sjoenkele
heen (richting) → haer, → heen, → obbaan
heen (weg, hier vandaan) eweg, → voert
heer (koning schaakspel) → hièr
heer (libel) → hièr
heer (persoon) hièr
heerlijk fein, heerlek
heerlijkheid, (goddelijk, staatkundig) hièrlekheid
heermoes (plant) kattesjtart, vossesjtart
heerschaar hièrsjaar
heerschap (aanzienlijk persoon, geslacht of familie) hièr, hièrsjap
heerschap (geringschattend) hièr, → hièrsjap, pottentaot
heerszuchtige vrouw potsjtök
hees → gaarsj, → graam, → heisj
heesbeen → iesbein
heester → hièster, sjtroek
heet gleujetig, heit                                  
heetbloedig heitbleudig, hietsig
heetgebakerd hietsig
heethoofd giefsjieter(t), knien, → venienige
hefboom hebel
hefboom (ijzeren ...) sjtikker
heffen (het glas) drinke, → huuppe, pietsje
heffen (tillen) luuchte
heftig weus
heftig schudden sjtoekke
heg (hoge ... als omheining v.e. tuin) II toen
heg van in de grond gestoken takken tuun
heg(ge) hèğ
heggenmus → graasmösj, → hèğğemösj, → taatsj
heggenrank → hèğğerank
heggenrank (i.c. Bryonia dioica: duivelskers) duvelskeersj
heggewinde berwing
heibei hajbaj
heide, heideplant heij
heideviooltje (reukloos) hóndsviuèlke
heil zege
heildronk uitbrengen → knoetse
heilig hèllig
heilige hostie (de ... (het Allerheiligste)) Ooshièr
heiligenbeeldjeswinkel santepetiek
heimelijke, ondoorzichtige handel → koeddel, koeddeleriej, miesjmasj, zjwiendel
heimelijke samenspanning → gekónkel(s), koezjel(emoesj)
heimwee → heimwiè
heirschaar hièrsjaar
heisa → ambras
hek (klap... of val... op karspoorbreedte (eigenlijk: valboom) om (vroeger) het dorpsterritoir af te sluiten, zodat het vee niet kon ontsnappen) klapbreer, → valbreer, → vauwere
hekdeurtje I gaar
hekel → pes, sjörf
heks → krağ
heks (zwarte punthoed van een ...) heksenhood
heksenkring → heksekrink, → taterkrink
hekwerk sjtankètsel                                                                            
hel hèl
helder klaor
helder (van toon) zuver
helderheid kläörde
hele boel (de ...) → kómbermes
heleboel (een ...) köd, rizjement, → waatsj
helemaal I gaar, gaaroet(s), → gans
helen (beter maken) → geneze, heile, kurere
helen (beter worden) euvergoon, → geneze, heile
helft hèlf
helikopter → helikoptaer
hellen aafloupe, helle
helleveeg hellevaeg, → krağ
helling hank, → klum
hellingbos hièk
help (uitroep) hölp                                                                            
helpen (redden) → behelpe, helpe, → redde
helpen v.d. metselaar oapere
helpster hölp
hels hèlsj
helse pijn hèllepien
hem häöm, ‘m
hemd humme
hemelen (sterven) → doadgoon
hemelgeest ingel
hemels → zalig, → zièlig
Hemelvaartsdag (drie vastendagen voor ...) kruusdaag
hemelvuur → blieksem, waerleech
hemofilie bloodkrenkde
hen pers.vnw. hun
hen (kip) → hin, → I hoon                                               
hengsel waarmee men iets kan optillen hingel
hengselmand → ermskörf, hermskörf
hengst hings
hengstig (merrie) rössig
hennep kemp
her haer
herberg (uithangteken aan ..., bv. dennentak) → beerwösj, wösj
herbergier → hospes
herboren nuujgebore
herdenken gedinke, herdinke
herder (schaap...) → herder, → sjaopsherder, → sjièper
herdershond sjaopshónd
herderstasje (plant) gauzetóng, kalbeske
heremiet hièremiet, → kloezenaer
herenjas (langpandige ...) → frak, → sjliepjas, → zjwalbersjtart
herenleven → hièreleve, loezeleve
herenvest zonder mouwen (onderdeel van kostuum) → kammezol
herfst → herfs, naojaor                                                                                                                                     
herfstbloem → herfsbloom, → katriene(r)bloom, ketrienebloom, → krizant, sinte-katriensbloom
herhaaldelijk herhaoldelek
herhaaldelijk aanmerkingen maken kotse
herhalen euverdoon, herhole, rippetere
herhaling (verzoek om...) I bies
herik (plant) zemp
herinneren bieblieve, heuge, rappelere
herinnering (in ... doen houden) draanhoute
herinnering (in ... terugroepen van oude verhalen) opraochele
herinrichten (meubilair) kraome, umkraome
herkauwen (van vee) nirgele
herkauwsel nirk
herkomst → aafkóms
herkrijgen van gezondheid bie-einrape, hersjtèlle, → opkretse
herkrijging van krachten verhaol (op ... kómme)
herleven opleve
hermitage → hermitaasj, → kloes
herpes simplex-infectie rond neus en mond → krabbe
herrie (lawaai) → sjpektakel
herrie (opstootje) krawal
herrie (twist) ruzing
herrie veroorzaken sjtöbbe (... goon)
hersenen hersjes
hersenwerk → dinkwerk, → hersjewerk
herstellen → bie-einrape, hersjtèlle, → opkretse
Hervese kaas → Herfse kiès, → rómmedoe, → sjtinkkiès
hesseling maon
hete bliksem → appelepröl
heten (van familienaam) → heisje, → sjrieve (ziech ...)
hetgeen ʼtgeen, wat                                                                                  
hetzelfde eigeste
hetzelfde (van ...) bn.bw. egalig
heugen bieblieve, heuge, II veursjtoon
heulenteer → fleer, → heulentaer(e), → vleer
heus ech
heuvelflank hank, → klum
heuveltje → boebbel, → hoebbel, → huuppel, knoebbel
hevig verlangen sjmachte
hielen vaersje
hielenlikker → kóntekroeper(t)
hiep (hakmes) hièp
hier hie
hier in de buurt hie-erum(mer)
hieraan hie-aan
hieraf → hie-aaf
hierheen, hiernaartoe → hieheen, → hie-obbaan
hiernaast  (naar of v.d. buren) um
hiernamaals hienaomaols
hieromtrent hie-erum(mer), → hie-umtrent
hieruit → hie-eroet(s/ser), → hie-oet
hiervandaan eweg,→ hie-e-roet(s/ser)
hij → hae
hijgen gechte                                                                                   
hijsbalk in gevel hièsbalk
hijsen (optakelen) hiese
hijsen ((veel) drinken) → zoepe
hikken hiekke
hinder euverlas, hinger, las, → óngemaak, → óngereef
hinderen hingere, sjtuère
hinderlijk vervaelend
hinderlijk (het ... in- en uitlopen) gepoorts
hinderlijk in en uit lopen zonder deur te sluiten → poorte
hinderlijk om iemand heen blijven draaien toerre
hinderlijk rondvliegen van insecten toerre
hinderlijke vogelnesten verwijderen → oetnèstele
hindernis → hingernies
hinken (hinkelen) → hinke
hinken (mank lopen) → hinke, hómpele, trèkke
hinniken joechele
hippe(le)n hieppe(le), huuppe(le)
historie gesjiedenis, → hiestorie
hitsen → hietse
hitsig (geil) hietsig, → luipsj, sjpelig                                                                   
hitsig (zeer vurig) hietsig
hitte → hiets
hittepetit hiettepetiet, rebbedep
hittepuist, -pukkel    hietsbroebbel
hobbel → boebbel, → hoebbel, → huuppel, knoebbel
hobbelen hoebbele
hobbelig óneffe
hobbelpaard             → hoebbelpeerd, → sjoğğelpeerd                      
hobby leefhöbberiej
hoddelen → brağğele
hoe wie
hoed hood
hoed af! → allebónnäör, → sjappo
hoed met slappe rand flaphood
hoedanigheid → kóndisie, kwalliteit, sjtaot, sjtates
hoede (bewaking) besjerming, toeziech
hoede (waakzaamheid) kwivief
hoeden wk. heuje, wachte
hoeden (bewaken) besjerme, → besjötte, bewake, heuje
hoedenmaakster (modiste) modies
hoedenspeld hodesjpang
hoef I hoof
hoefblad (groot ...) hoetsjesblaad
hoefkrabber, -mes hovekretser
hoek hook
hoek tussen twee daken I kael
hoek (v.d. werkplaats) winkel
hoekig heukig
hoekpaal bajpaol
hoekschop körner                                                                                   
hoen (tamme ...) v., hoender → hin, → I hoon                                               
hoenderachtigen, hoendervogels hoonder
hoepelen reipe                                                                                    
hoer → floes
hoerenjager horejeger, → horeluiper
hoerenkast → horekas, → poef
hoerenloper horejeger, → horeluiper
hoes → euvertrèk, I hoes
hoestbonbon hoosbabbelaer
hoesten hooste
hoesten (hard, aanhoudend ...) bletsje
hoesten (kort en droog ...) knuuchele, kröchele
hoeve boerderiej, II hoof
hoeveel wieväöl                                                    
hoeveelheid deil
hoeveelheid aaneengegroeide vruchten kobbel
hoeveelheid (grote ...) köd, rizjement, → waatsj
hoeveelheid (kleine ...) → bietsje, → fietsjke, → greuzel
hoeveelheid weke massa → flatsj, klats, → kwak
hoeven ww. hove
hoewel ofsjoan                                                                                 
hoezo → wiezoa
hof (het ... maken) sjanse, → versere
hof (omheinde tuin) II hoof
hofnar → grappemeker
hofstede boerderiej, II hoof
hoge borst opzetten → kroppe, sjtroeve
hoge hak (damesschoenen met ...) hakkesjoon
hoge heg als omheining v.e. tuin II toen
hoge hoed, hoge zijden hoed → hoagezieje
hoge mate (in ...) → areigel, sjteerlek, zièr                                                             
hoge nood (dringend naar toilet moeten) aandrank
hoge puntmuts teut
hoge verdiepingen (gebouwd met …) hoaggesjtoke
hogen (ophogen) → huège, → ophuège
hoger geplaatst gedeelte (opstand) opzat
hoger maken optrèkke
hok voor kolenopslag kolesjop
hokken (ongehuwd samenwonen) hoddele, → hokke
hol (leeg) aaf, → hol, → hool, laeg
hol (onderaardse opening/ruimte) → hol
hol (veldvrucht) baol
holderdebolder → halseuverkop, → hölvertröl, → veerveutig
holenduif holdoef
Hollander (een (in onze streek verblijvende) niet-Limburgs sprekende landgenoot) scheldn. → hollender, → kièskop, → vösjmoel, vraeme
hollen → vetse
holniettang poeptang
holte → häölde
hommage hölde, → hómmaasj, → ièrbetoan
homosexualiteit (mannelijke) hièreleefde
homosexuele man fliekker
homp → hómp, knab, knao, sjtök
hond (kindertaal) wouw
hond voor kar karhónd, → trèkhónd
hond waarvan het ras niet vast te stellen is (straathond) → drekbakkeras, fök
honde- hónds-
honden (staartziekte bij ... en katten) wouf
hondenweer hóndswaer, zauwwaer
hondsdol raozetig
hondsmoe hóndsmeug, → poem
hondsroos hèğğeroas
hondsviooltje hóndsviuèlke
honen sjampe, sjpotte
honger hónger, zjwiets
honger lijden hóngerlieje, hungere
hongerig hungerig
hongersnood hóngersjnoad
honingraat honingraot
honk → heim, heimet, → hónk
honneurs hónnäörsj
honoreren hónnerere
hoofd (baas) → mièrdere
hoofd (bovenste deel van het menselijk lichaam) huid, → öpper
hoofd (dik ...) → kenónskop
hoofdaltaar → hoagaltaor, → hoofaltaor
hoofdbreken(s) → kopbrekes, → kopzörg                                                                             
hoofddeksel van pastoor bónnèt
hoofddeksel (vreemdsoortig ...) tietsj
hoofddoek kopdook, plak                                                                                     
hoofdeczeem bij kinderen (dauwworm) haorwörm
hoofdeinde van een stuk akkerland huidziej
hoofdhaar haore
hoofdhaar (sluik, dun, neerhangend ...) piezelshaor
hoofdkaas huidvleisj
hoofdpeluw huipel
hoofdstuk hoofsjtök, → kapiettel, ónderwerp, → sjapiter, sjtof, tema
hoofdzakelijk → veural, → veurnamelek
hoofdzeer (iemand met ...) krabbekop
hoofdzeer (tinea capitis: huiduitslag op behaarde hoofd) zeek
hoog hoag
hoog (te ... grijpen) (onderschatten) → verhelle, → verkieke, verluuchte, verpinne, verzeen
hoogachten opzeen (... tege)
hoogaltaar → hoagaltaor, → hoofaltaor
hoogblond goudblónd
hooggeëerd hoagge-ièrd                                                                         
hooggeplaatst persoon scherts. piettebaer
hooghartig gruètsj
hoogleraarschap lièrsjtool
hooglustigheid hoaglöstigheid
hoogmis r.-k. hoamès
hoogmoed → behej
hoogmoedig →  gruètsj
hoognodig broadnuèdig, hoagnuèdig
hoogsel huègsel
hoogste (het ... woord hebben) keuningskriè
hoogstens → hoagoet, → huègstens
hoogte huègde
hoogtijdag hoagtiejdaag
hooguit → hoagoet, → huègstens
hooi I huij
hooi onder het vee spreiden sjtruije
hooien huije
hooivork met twee tanden huijgaffel
hoon sjpot
hoop mortel meulder(t)
hoop (stapel) houp
hoorbaar drinken lepsje, → sjloebbere, → sjlörpe
hoorbaar zuigen lörke
hoorn (Franse jachthoorn) kaor
hoorn (mannetjesduif) heure, hore
hoorn (muziekinstrument) hoorn
hoorn om de mei-denplanting “in te blazen” meihoorn
hoorn (van dier, van hoorn gemaakt) II hoon
hoornaar → horeik, → ooreik, → paersjwortel
hoornblazer hoornbläözer
hoornblazer als nachtwacht tuteman
hoorndol hèlsj, → kolaeretig
hoosbui regesjoel, → sjoel, → sjtortbuuj
hop (opslagkelder voor … in brouwerij) hoppekelder
hop (vogel) → hoep, kwoadhoep
hopeloos oetziechsloos
hopen (gunstige verwachting koesteren) hope
hopen (stapelen) berme, huipe, → ophuipe
hor haord
horen huère, mètkriege
horige huèrige
horloge reloozje                                                                              
horrelvoet →  klómpvoot, paersjvoot                              
hors d’oeuvre sjlaeke
hortensia hortenzia
horzel → horeik, → ooreik, → paersjwortel
hospes → hospes
hospita kosvrouw
hospitaal gastes, → hospetaal, → ziekenhoes
hostie (de heilige ... (het Allerheiligste)) Ooshièr
hôtelier → hoteljee
hotemetoot piettebaer
hotsen sjtoeğğele
houden houte
houden (hechten, bv. verf) pakke
houden (... voor, verdenken van) aanzeen (... veur), versjliete (... veur)
houder (koker) → étwie
hout (aantasting van ... (zwarte vlekken) door weersinvloeden)  sjpint
hout (bosperceel rooien/ontdoen van overtollig ...) bosje, → kale
houtafval → I fiet
houtboor vlum
houten balkenstelsel (zoldering) boven dorsvloer ter bewaring van schoven bejjersjhout
houten bankschroef sjroefsjtok
houten biervat (ca. 30 liter) → anker, → driettel
houten ei als hulpmiddel bij het stoppen van sokken sjtopei
houten klep →  klabatter, →  klepper
houten kneedbak → moelt
houten leuning ballestraad, → gelender
houten tussenwand, beschot of steunbalk óndersjlaag
houtje huitsje
houtluis meelje
houtschroef (grote ...) sjroefnagel
houtskool (amer) aomer
houtsnipper, houtspaander → I fiet
houtversplinteraar kadzjelmesjien
houvast → houvas, → pakkes
houw (slag) II huij
houwer ((steenkool)..., volleerd mijnwerker) I houwer, huijer
hovaardig →  gruètsj
hovaardij, hovaart → behej
hovenier → gardeneer, → hoveneer
hovenierskoord lèğtouw
hufter → höfter
huichelaar → kóntekroeper(t)
huid hoed, → vel
huidbarst (niet dichtgroeiende huidkloof) sjrón
huidkloof (niet dichtgroeiende ...) sjrón
huidplooi, huidrimpel rumpsjel
huifkar → huufkar
huig (gezwollen ...) tap
huilbier (de jonkheid bedingt een vat ‘...’ van oude vrij­gezel/weduwnaar de avond voor diens huwelijk) huulbeer
huilbier (ketelmuziek ten gehore brengen bij huwelijk van oude vrijgezel(lin), indien hij/zij weigert het “huulbeer” te schenken (→huulbeer)) vare
huilebalk beuker(t), grieniezer, → meker(t), peetsj                                                    
huilen → II beuke, griene, → hule
huilerig zeuren → zeivere
huis II hoes
huis (bewoner die zijn ... niet schoonhoudt) hoesónnöttert
huis (groot, onderkomen ...) → boet, → brağ, kavalje, tempel, → tent
huis (naar ...) heiversj
huis (v.h. ene naar het andere ... gaan/lopen) umgoon, umloupe
huis (vervallen ...) → brağ, kavalje, → kraom
huisarrest hoesarres
huisbaas hoeseigenaer
huisbewaarder → kónsjersj, hoesmeister, → perteer
huisbierbrouwerij → broewhoes, pannes
huisduif sjpiekert
huiselijk heimelek, hoeselek
huishouden → gezin,  hoeshouwe, nès
huishoudschool → hoeshoudsjoal
huishoudster hoesheldersje                                                          
huishoudtrap → handlödder, → trap, → traplödder
huisknecht bedeende, → dómmestiek, hoesknech
huislook (plant) metselbloom
huismeester → kónsjersj, hoesmeister, → perteer
huisraad → gereij, geudere, hoesraod, → meubelaer
huisschilder → sjilder
huisslaaf hoesmäön
huisslacht hoessjlachting
huissloof sjloof
huisvesting → ónderdaak
huiswaarts heiversj
huiveren → sjoevere                                                                                
huize II hoes
huizen ww. hoeze
hulde hölde, → hómmaasj, → ièrbetoan
huldebier (Th.D) huulbeer
hulp biesjtand, hölp
hulpchauffeur bieriejer
hulpslager, die als loon ‘maag en kop’ van het geslachte beest ontving kopsjlechter
hulpvraag beroop
huls → étwie, höls
huls van zaad of vrucht luit
hulst höls
humeur ( wispelturig ...) krollezin
hummel döppe, → poet                                                                              
humoristisch geistig
humoristische verhandeling tijdens carnavalszitting buut
hunkeren sjnakke
hup allè
huppelen huuppe(le)
huppen hieppe(le), huuppe(le)
hups huubsj
hurken huke
husselen → minge
hut → huut
hutselen → minge
hutspot wortelerats
huursoldaat (Zwitserse ...) zjweitser
huwelijk ech, huwelek, → trouw
huwelijk (ketelmuziek ten gehore brengen bij ... van oude vrijgezel(lin), indien hij/zij weigert het “huulbeer” te schenken (→huulbeer)) vare
huwelijk (ontbinden van ...) sjeije
huwelijksceremonie trouweriej
huwelijksfeest → broelof
huwelijksgeschenk broedssjtök
huzarensalade → kouwsjotel
hypnotiseur hiepnotizäör
hypocriet sjienhèllig
hypotheek hieppetièk
hysterisch foekswild, hiesteries