v 0.9

 

l  
laadgoederen geudere, good                                                    
laadplaats (bv. bij mergelwinning) la
laag (gemeen) → gemein, → lièg, → vaal, → valsj
laag (horizontale hoeveelheid van een stof of voorwerpen) laog
laag (niet hoog, minderwaardig, onedel) lièg, → minderwaerdig
laagte → liègde
laan allei, → laan, lei
laars (grote ruiter...) sjtevel
laarzenknecht sjtevelknech
laatst → kortgeleje
laatst (op zijn ...) uterlek
laatste ech(t)ersjte
laatste oogst van veldvruchten mei
labberdoedas → watsj
labeuren labäöre
labyrint labberint
lachen (onderdrukt ...) koekkele
lacherigheid giechelmoos
lachertje lecherke
lachkramp giechelmoos
lachwekkend (luchtig ...) klöchtig
ladder lödder
ladderzat gela, → hagelevol
laden ww. → la
lafaard brokesjietert, puimezeiker(t)
lagere school lièger-sjoal
lak (maling) → lak, → merd, sjiet
lala lah-lah
lam (kreupel) laam, → mank
lam (kreupel) lopen lame
lambrizering lambrezering
lamenteren → jièmere, → lammentere
lamlendig (ellendig, beroerd) → miesselek, mizerabel
lamme (lam persoon) → gelaemde, lame
lammeling (ellendeling) gleujeling
lammeling (luie, futloze kerel) → lapzjwans
lammeren (werpen) lamme
lammertjesnoot rièmsjenoot
lampen (afzonderlijk vertrek in de mergelgrot nabij de ingang, waar de gidsen... werden onderhouden en gevuld) lampekamer
lampenpit → I week
lampettafel → lampèttaofel
lamprei (negenoog) neugenuiger
lamzak → äöf(ko), vottes
lancet (vlijm) vlum
land land, sjtaot
land bebouwen labäöre
landbouwer → akkerman, → boer, → labäörder
landbouwgereedschap gesjièr
landbouwwerktuig om te woelen wulert
landen (aan land zetten) neerkómme
landerijen → landerieje
landingsplank aan duivenhok doevesjlaag, sjlaag
landjeveroveren metskewerpe
lang, mager meisje laatsj
lang, mager persoon → sjpietsvenger
lang (persoon die te ... op bezoek blijft) plekplaoster
lang (te ... verhaal) epiestel
lang, tenger persoon → sjpietsvenger
lang (van lengte) lank
langdradig → lankdräödig, lankwielig
langdradig (persoon die ... vertelt of langzaam handelt) → uèm, zökkezuimer
langdradig vertellen insjödde (ein ...), → zeivere
langdurig zacht regenen zeivere
(lange) kous II haos
lange, smalle benen latsje
lange, smalle vrouw latsj
lange zaag met handvat aan elk uiteinde kortzaeg
lange zwangerschap ezelsdrach
langer maken (voorwerpen) c.q. worden (dagen) lenge, rèkke
langer (omweg) um
langharig lankhäörig
langharige kwast of borstel kwiespel
langpandige herenjas → frak, → sjliepjas, → zjwalbersjtart
langs langs, → veurbie
langs elkaar (heen) langsein
langslaper sjlaopkop, → zevesjläöper
langstlevende langslevende
languit → gesjtrek, → lank-eweg, → lankoet
langwijlig → lankdräödig, lankwielig
langzaam lanksaam, → sjloom, I traog
langzaam (persoon die ... handelt of langdradig vertelt) → uèm, zökkezuimer
langzamerhand allenkelek, gaondeweg, → lanksemerhand, mèt-en-mèt, ónderhand, mèttertied
langzamerhand in sterkte afnemen sjliete
lankmoedig lankmeudig
lans (punt op ...) gièr
lantaarnpaal lanteernpaol
lanterfanten lanterfantere, → lummele
lanterfant(er) → lapzjwans
lapje grond geudsje
lappen (flikken) → kuuffe, roetse
lappen (kleding e.d.) fliekke, lappe, versjtèlle
lappen/stukken opzetten op kleding/textiele stoffen sjtökkere
lapzwans → lapzjwans
larie → bazel
laser I lezer
lassen lasje
last euverlas, hinger, las, → óngemaak, → óngereef
laste (ten ... leggen) → aanvrieve
lasteren → bekalle
lastig lestig, → meujelek, sjlech
lastig en lomp persoon baakkauf
lastig kind (hanteren van/omgaan met ...) → poemele
lastig persoon → muibel, pertrèt
lastig vallen belestige
lastig vallen (met kleinigheden) → bezuètere
latei lattej
laten laote
laten begaan → begoon laote, gewere laote
laten gelden → mentenere
laten passeren langslaote
laten uitwerken oetviere
laten waaien sjiebbele (laote ...)
laten zien tuine
later → achteraaf, daonao, → naoderhand
later komen naokómme
latertje late, nachwerk
Latijn Latien
latrine → huuske
latten (van … gemaakte sportbaan) lattebaan
laurier lereer
laurierdrop (in staaf- of schijfvorm) krissie
lauwaard lauwman
lavabo → lavvebo, → wesjtaofel
laveloos gela, → hagelevol
lavement lavvement
lavendelolie sjpiekolie
laveren (zwalken) → lavere, → sjeigele, → zjwalke
lawaai → sjpektakel
lawaai maken pesjtakele, → sjpektakele
lawaaimaker → behejtskrièmer, lelbek, leve-meker, moelemeker, wauwelaer
lawine lewien
lazarus gela, → hagelevol
lectuur leesvoor
leder laer
lederen rijgbal riejbal
lederen vlechtwerk aan handvat van een wandelstok II haos
ledig aaf, → hol, → hool, laeg
ledige koe → mausko, veersj
ledigen (bv. emmer water) oetsjödde
leed leid, → sjagring, verdreet
leed doen bedreuve
leeftijd laeftied, → ouwer
leeg aaf, → hol, → hool, laeg
leeg (niet drachtig van koe) maus
leegdrinken ord. oetzoepe
leegeten I oet-ete
leeghalen (van vogelnestjes) oethole
leegloper laegluiper, → lapzjwans
leegte laegde
leek (geen deskundige) greune, → I leek
leemgroeve leimkoel
leen(goed) lièn
leep (gewiekst) finès, II gaar, → sjlauw
leer (bewerkte dierenhuid) laer
leer (theorie) lièr
leerlooien → loaje
leerlooier laerluèjer
leertje (klepbedekking) laerke
leest van schoenmaker → leis, → nagelsvoot
leesthaak leistenhaok
leeuw → lièf
leeuwerik lièverik
leg lèğ
legaliseren liggelizere, wèttige
legateren vermake
lege (met … handen) laegerhengs
legen (bv. emmer water) oetsjödde
leges → kwoadgeld, → sjriefgeld
leggen lèğğe
légipont liezjepón
legitimatiekaartje peske
legplank in kast breet, → lèğplank
legwijze van een mergelblok in de oorspronkelijke stand leger
leiboom → leijboum, → sjpeleerboum
leidekker leijendèkker
leiden aanveure, leije
leider leijer
leidinggeven besjture
leidingwater → gemeintepils, → pómpenheimer
leidsel lien
leidsman gieds
leisteen leij
lek, lekkage → II leek, lekkaasj
lekken leke
lekker appetietelek, fein
lekkernij, lekkers lekkersj
lel (flinke draai om de oren) → watsj
lel v.e. haan krièbemmel
lelietje-van-dalen klökske, meizäödsje
lelijk → lièlek, → ónuiglek, rauw, sjoew
lelijke of onmogelijke vrouw merakel
lelijke vent → griezel, → sjoewe, → werewouf
lemmet (lampenpit) → I week
lendendoek lingendook
lendenen linge
lendenwervels laen
lenen liène
lengen (vaak van kleding) → lemmele, → lempe, lenge, oetrèkke
lengte lengde
lengte (in de ... zagen) sjèrpe
lengte (in de volle ...) → gesjtrek, → lank-eweg, → lankoet
lengtemaat (afstand tussen gestrekte duim en wijsvinger) sjpar
lenig gelenkig, nietsj
lenig, vlug persoon gevietsde
lening lièning
lente → veurjaor, → vreugjaor
lepelrek lepelerèk
leperd → sjlauwberger
leppen ((op)slobberen) lepsje, → sjloebbere, → sjlörpe
leraar lièraar
leren (kennis opdoen) lière, opsjteke
leren sandaal met houten zool → kallosj, sjoonsklómp
lering lièring
les lès
les (de ...lezen) → aekstere, → dressere, → kristelière, → sermoane
lesauto lèswage(l)
lessen (dorst) blösse, lèsje
lessen (kalk blussen) blösse, → lèsje
lessen (les nemen of geven) lèsse
lessenaar laezenaer, → lèssenaer
letsel lètsel
letsel t.g.v. ongeval ónval
letten lètte
letter lètter
letterzetterij zètteriej
leugen leuge
leuk fein, → lollig
leunen sjteune
leuning → gelender, → laen, → läöning
leuning (houten ...) ballestraad, → gelender
leuningstoel (houten ... met hoge rug, zetel) zedelaer
leus → sjlagzin
leut (slechte ...) → gössel, sjloaper, → zuijel
leuteren → zeivere
leven leve
leven (lawaai) → sjpektakel
leven (om het ... brengen) wk. verdoon
leven (om het ... komen) umkómme
levend lebendig, levetig
levend(ig) flokker, → lebendig, → mónter
levendig (van kind) nöğğer
levendig (vlot) → lebendig
levendigheid temprement
levenmaker → behejtskrièmer, lelbek, leve-meker, moelemeker, wauwelaer
levensbeginsel geis
levensdag levesdaag
leven(sdagen) (van zijn ...) eimaol, → einmaol,  → ins, oats, → vanzeleve(sdaag)
levensgenieter → bambezjäör, klengelaer
levensgezel (een ... aan de haak slaan) mètkriege (emes ...)
levenslust → kevoek
levensonderhoud kos, ónderhout
levenszin → kevoek
leverancier leveranseer
leveren (doen toekomen) → versjaffe
leveren (flikken) → kuuffe, roetse
levertraan levertraon, → traon
lezenaar laezenaer, → lèssenaer
lezing (kerkelijke ...) epiestel
libel → hièr
lichaam fliekker, korpes, → liechaam, II lief, → I mieter, priej
lichaamsgebrek faeler, gemies, mankaasj(e), → tekortkómming
lichaamsgeur liefloch
lichaamsvorm boew, gesjtalte, pestuur
lichamelijke gesteldheid → gesjtèl, → kónstetuusje
licht aanraken tieppe, toesjere
licht bier liech
licht (de straling die voorwerpen zichtbaar maakt) leech
licht dronken teut
licht (gewicht, helder, gemakkelijk) liech
licht (haren, veren) flosj
licht kraken kriekkele
licht (soepel) → liech, II lies
licht vlies op een vloeistof II lies
licht vriezen → krièpele, rieme
lichtblond vles
lichtdag → leechdaag, Leechmès, Maria-Leechmès
lichte beneveling/ dronkenschap zjwieps
lichtekooi → floes
lichtelijk gloeien käöle
lichten (tillen) luuchte
lichtend klaor
lichtgeraakt → haarwieletig
lichtgeraakt persoon → knoteraer
lichtschijn sjiensel
lichtvaardig, lichtzinnig → liechvaerdig, veurwietsig
lichtzinnig zijn in relaties fladdere
lichtzinnige, dwaze jongeman → flabbes, florres
lichtzinnige, ordinaire vrouw → floes
lid II leed, → lid
lied I leed
lieden luuj
lief leef
lief gezicht ingele-geziech
lief klein meisje breumelke
liefdadigheidsbazaar fensiefaer
liefdadigheid(szin) → sjarriteit
liefde leefde
liefdesbrief vriejbreef
liefdespaartje (gefingeerd ..., dat wordt uitgeroepen tijdens de mei-denplanting) meiköppelke
liefhebber (amateur) → ammetäör, leefhöbber
liefje → leefste, → leveke, → leveling
liefkozen (baatzuchtig ...) → fiènsele
liefkozend aanhalen/spelen aanhole, doedele, knoetsje, → teutele
liefkozing knoevel
liefs leefs
liegen lege
lier (hijswerktuig) wing
lieveheersbeestje sjmoutwörmke
lieveling → leefste
liever iè(r)der, II lever
lievevrouwebedstro → meikruudsje, → slevrouwebèdsjtruè, → waldmeister
liflafjes lieflefkes
lift (het gratis meerijden) → I lief
liften ww. → liefte
liggen lieğğe
ligrek in de varkensstal briets(j)
ligstoel lieğsjtool, → sjeslóng
ligwei lieğweij
lijden lieje
lijf fliekker, korpes, → liechaam, II lief, → I mieter, priej
lijfgoed → lievend, → óndergood
lijfgoed (het te wassen  of gewassen ...) ónderwesj
lijfje (kledingstuk) liefke
lijk liek
lijkbleek → doadsbleik, → krietwiet, → liekbleik
lijken ww. → gelieke, lieke(ne) (... op), sjtaole, tuine, →  I veurkómme, voert (...höbbe van)
lijkkist → doadskies, → zerk
lijkkistbegeleider sjlieppendraeger
lijkkleed doadshumme, → liekkleid
lijkplank liekbraed
lijkwade doadshumme, → liekkleid
lijmen lieme
lijmkwast papkwas
lijn lien
lijnzaadmeel lie(n)zaotemael
lijst III lies
lijster liester
lijster (zwarte ...) meelder(t)
lijsterbes → haverèsj
lijve (in levenden ...) lebendig
lijvig lievig
lik (met tong) lek
likdoorn aeksteroug
lik-ijs ieske
likken lekke
lil (gelei) zjeleij
lilliputter lilipötter
Limburgse kaas → Herfse kiès, → rómmedoe, → sjtinkkiès
limonade limmenaad
limonadesiroop (rode grenadine van ...) rojo
linde ling
lindeboom ling, lingeboum
liniaal liniaal, reigel
link (gevaarlijk) gemein, → gevièrlek, → link                                                    
linkerd, linkmiegel → sjlauwberger
linnen → liene
linnen (gewast) → gewesdook, → wasdook → zeildook
linnenkast lienekas, lievendskas
linoleum linolejum
linzendeeg (rest van ...) knapkook, → plats
Linztaart linzetoert
lip luup
lippensmeersel luuppevèt
lis (lus) → lietsj, → lös, sjtröp
lisdodde lisj
lisdodde (grote ...) toeleplant
lisdodde (kleine ...) kattesjtart, reetsigaar
lispelen liespele
list belump, → I lies, → melies
listig liestig, → sjlauw
listige dief gauner, gauwdeef
litanie littenie
liter lieter
lithografie sjteindrök
lits (lus) → lietsj, → lös, sjtröp
lits-jumeaux liezjemo
litteken → liemteike
lobbes (goedbloed) löbbes, → uèm
loeder (gemeen wijf) → krağ
loeien (indringend ... van runderen) II bölke
loens sjeel
loensen (loeren) loensje, → sjpienze
loensen (scheel kijken) loensje
loerder → garekieker, loerhaan
loeren → sjpienze
lof aanzeen, beteikenis, II ièr
loffelijk sjoan
lofprijzen, loftuiten naogeve
lofuitingen (overladen met ...: ironisch) → begaje
log → lómp, plómp
log, pafferig, hangerig persoon maelzak
logboek zjoernaal
logé → gas, → loozjee, → sjlaoper
logeren loozjere
logge, zware vrouw → kadderols, karrepeerd
logies → ónderdaak
logo vienjèt
lokaas loksjtof
loket (doorgeefluik) → lokèt, sjalter
lokken troane
lokroep voor koe moetsjke-dèh
lol → lol, → plezeer, → sjpas
lollig → loestig, → lollig
lomp, bot of grof wijf boeretrampel, → boeretrien, → boerentraog, → braatsj
lomp en lastig persoon baakkauf
lomp (onbeholpen, onhandig) kak, knöllig→ lómp, ónbeholpe, ónhendig
lomp (onbeschaafd) → ónbesjoef
lomp stappend persoon trampelaer, → trampelko
lomp (vod) →  hoddel
lompe, dikke vrouw → madzjel
lompe, onhebbelijke, onhandelbare vent sjteer
lompen (foppen) insjödde, → kölle
lomperd, lomperik → höfter
lompweg → bot, → bot-e-weg, lómp-eweg
lonen loane
lonken → garre, → giepsje, → lónke
loochenen → aaflege, aafsjtrieje, besjtrieje, → óntkinne, prottestere
loodgieter loadgeter, pómpemeker
loodwit bliewiet
loof (lover) louver
looien → loaje
looizuur loajsel
loon inkómme, loan
loon van twee weken keezjem
loonbetaaldag → gelddaag, loandaag
loop (manier van lopen) gank, → luip, → trant
loop (snelle ...) → ren
loop (van geweer, vaste route, snelle aftocht, slijtageplekken in vloerbedekking t.g.v. het lopen) luip
loop (verloop, voortgang in tijd) loup
loopbaan → karjaer, loupbaan
loopbrug (smalle ...) passerel
loopgracht loupgraaf
loophekje → louphèkske, loupkörf
loopje nemen (... met) vare (... mèt)
loopneus → loupnaas, → sjnoepnaas, → sjnoetsnaas, → sjnoternaas
loops hietsig, → luipsj, sjpelig                                                                    
loopsheid luipsjigheid
loopwijze gank, → luip, → trant
loos (aan de hand) gaonde, geng (aan de ...), → loos, → los, oet                                                       
loos (slim) loas, → sjlum
loot (stek) → aafzètsel, sjeut, → sjtek
lopen loupe, sjtappe
lopen (door modder ...) tratsje
lopen (handel, zaken) mesjere
lopen (het hinderlijk in- en uit...) gepoorts
lopen (plomp, onhandig (op te hoge hakken) ...) tratsje
lopende (baan of ... band voor afval of puin) roetsj
loper luiper
loper om sloten open te steken kläöske
loper (passe-partout) luiper, → paspertoe
loperij gelops, → louperiej
lor (vod) →  hoddel
lorgnet → knieper
lorrenkoopman hoddelskrièmer, → lómmelekeel, → lómmelekrièmer
los iel, vrie
los plafond geleeg
losarbeider → daagdluènder
losbandig persoon rebauw
losbandige, ontuchtige vrouw → floes
losbol → bambezjäör, klengelaer
loshangend gesteente in de mergelgroeve geleeg
loslaten (vieren) sjete
losse draad aan stof zemmel
losse zoldering geleeg
lot(erijbriefje) loot
lotgenoot → kammeraot
louche → kousje(r) (neet ...), loesj, → verdach
louter (enkel) allein, → inkel (... en allein), loeter
louter (puur) baar, loeter
loven ière, kómplementere, prieze
lover louver
loverdak (van een laan) baog
lucht loch
luchten → löchte
luchter kroanluuchter, luuchter
luchtig löchtig
luchtig gebakken loch
luchtig lachwekkend klöchtig
luchtontvochtiger vochvreter
luchtsprongen kapriole
luchtverplaatsing (klap bij ... t.g.v. het ‘waaien’ v.d. wind) wej
lucifer zjwegel
lui (lieden) luuj
lui (man of huisdier die/dat ’s winters ... voor de kachel ligt) vuurmuzer
lui (zonder werklust) voel
luiaard → lauwman, → meuge, → voelenzer
luid en schel klinken sjettere
luid (hard klinkend) hel
luiden van kerkklokken loewe
luidop hel-op
luidruchtig feesten baljoene
luierik → lauwman, → meuge, → voelenzer
luierkind wingelkind
luiermand kindsjkörf
luierspeld → dokesjpang
luifel luif
luik → luuk, → valdeur, → valluuk
luilak → lauwman, → meuge
luis loes
luister (praal) loester, prach
luisteren → gehuèrzame, loestere, parere
luisteren (nauw ...) loestere (sjerp ...), sjpietse (de oare ...)
luit (snaarinstrument) luut
luiwammes → lauwman, → meuge
luizen (erin ...) loeze (drin ...)
luizenbos → loezepungel
luizenkam netekamp
luizenkop → loezepungel
luizenleven → hièreleve, loezeleve
luizenpaadje loezegank, → sjeigel
luizenstreek → batteravesjtreek, loezesjtreek
luizig erbermelek, erm, ermzièlig, loezetig
lukken floepe, goon, lökke
lukraak lökraak
lul → löl
lulhannes soplöl
lulijzer → löliezer, moeliezer, → sjpreekiezer
lulkoek → bazel
lullen → bazele, lölle
lullig achterlek, → echterlek, → löllig, → ónnuèzel, sumpel
lummel batteraaf, → däögeneet
lummelen lanterfantere, → lummele
lunch lunsj
lurk (zuigdot) → loel, loetsj
lurken → loetsje, lörke
lurven → kladde, → lörve, vlörke
lus → lietsj, → lös, sjtröp
lusje aan handdoek of jas → lös, → sjtröp
lusteloos → maeletig
lusten löste
lusthof parredies
lustig (vrolijk) → loestig, → vive-le-vink
lustre luuster
lut (zuigdot) loetsj
luter luèter, → söpke, → wesjwater, → zeipsop
luttel loezetig
luxe riekdóm
luxeauto luukswage(l), → oto
luxebrood (b.g.v. Kerstmis) gevuld met amandelspijs, vruchtjes enz. sjtol