v 0.9

 

WOORDENLIJST NEDERLANDS – VALLEKEBERGS

p  
pa (vader) → pa, → pap, peep
paal paol
paal (losse, opstaande ..., in de beugels v.d. bomen v.e. oogstkar gestoken ter verhoging (met horizontale ladder) v.h. laadvermogen) trómp
paar sjtèl
paard baj, peerd
paard (aansporing om ... tot vertrek te manen) jöh
paard (boerentrek... van het Belgische ras) belsj
paard dat de slechte gewoonte heeft in de kribbe te bijten kruubbebieter(t)
paard dat galoppeert galöpper
paard met roodbruine haren I voes
paard (minderwaardig) akkermaer
paard (zwaar (bruin) ...) baj, → boerepeerd
paard (zwart ...) moar
paardenbloem → piesbloom
paardenbloem (blaadjes v.d. ...) → molssjla, zoermèlk
paardenbloem (zaadbolletje van ...) ploezebol
paardenhandelaar paersjkoupman
paardenjuk met kettingen t.b.v. het ploegen plooghaam
paardenknecht op grote boerenhoeve zjweitser
paardenkoppel gesjpan, sjpan
paardenvijg paersjkeutel
paardenvlieg paersjvleeg, → praom, → proan, sjteekvleeg
paardenzuring paersjserel
paardriftig hietsig, → luipsj, sjpelig                                                                    
paardrijden → paerdrieje
paardrijschool manaesj
paarlustig hietsig, → luipsj, sjpelig                                                                   
paarsgewijs → paarsjgewies
paasbiecht paosjbeech
paaseieren (het tegen elkaar (stuk)tikken van (hardgekookte en geverfde) ...) tietsje
paasvuur (vuurslaan met vuursteen (op Paaszaterdag) voor het nieuwe ...) ketsje
pabo → I kweek, → kweeksjoal
pacht pach
pachter pechter
pachtovereenkomst (termijn m.b.t. ...) → tous
pad (kikvorsachtig dier) kroddel
pad (smalle weg) paad
paddenstoel paddesjtool, tatervleisj
padvinder(ij) föttel, → padvinderiej, → verkinneriej
paf (knal) paaf
paf (sprakeloos) → paaf, → verpoepzak
paffen (schieten, bovenmatig roken) pave
page paazje
pais peis
pak voor mannen → kostuum, móntoer
pakhuis depo, lager, maggezien, → pakhoes
pakjesavond pekskesaovend
pakkage → begaasj, → gepeks
pakken → griepe, kriege
pakkerd knoevel
pakket pakkèt
pal (direct) → drek
paleis pelies
palet palèt
paljas (op de vloer gespreid bed) kèrmesbèd
palmpaas palmpaosje
palmtak b.g.v. Palmzondag r.-k. paum, paumetak
pamflet pamflèt, sjtruijbieljèt
pan (in de... hakken) sjèrpe
pandjesjas vottekletsjer, zjakèt
paneel penièl
panne defek
pannenkoek (platte ... zonder gist) laerenties
pannenkoek van boekweitmeel bokeskook
pannenlikker → klapluiper, krintepiekker(t)
pantoffel → pantoeffel, sjloeb
pantomime pantemien
pap (dik) brie, proetsj
pap (dunne ... van donker bier) beersjlemp
pap(a) → pa, → pap, peep
papaver →  klaproas, →  kolbloom
papegaai pappegej
papier pepier
papier (gekleurd ... ter nabootsing van gebrand glas) glaaspepier
papier (groot vel ...) baog
papier (reep ...) sjtrouw
papieren of plastic zak (als verpakking) tuut
papieren (... of plastic zak om gebruikte ... of plastic zakken in op te bergen voor hergebruik tutetuut
papierversnipperaar sjnieppermesjien
pappenheimer → kóntekroeper(t)
papperig, pappig pappetig
parachute → parresjuut, → valsjerm
paraderen diffelere
paradijs parredies
paragnost helderzeende
paraplu → parrepluuj, → perrepluuj
parasiet → klapluiper, krintepiekker(t)
parasol parresol, → zónnesjerm
pardoes → ónderins
pardon tsw. → perdao
pardon zn. → ekskuus, → perdao
paren (coïteren) fökke, → knuipe (ord.), I pare
parfum(erieën) perfuum, rukes
parket(vloer) parkèt
parmantig → perfietelek, → permantig, → prónt
parochiebijdrage kèrkegeld
parochieblaadje kèrkeblaedsje
part → deil, gedeilte
part (van vrucht) bats
particulier (persoon) partekleer
partijdig beveuroordeild, pertiejdig, → veuringenómme
partijtje → pertiejke
parure paruur
pas (grote ...) grej
pas (kortgeleden) → kortgeleje
pas (stap) → grej
pas (van ... komen) treffe
Pasen Paosje
passage (doorgang) → doorgank, gesjpan, passaasj
passagier passezjeer
passant veurbiegenger
passeerzeef pasfiet
passen bij biekómme
passend gesjiek
passe-partout (loper) luiper, → paspertoe
passerelle passerel
pastei pestei
pasteitje → videe, → vollevao
pastille pestiel
pastoor pestoar
pastoor (hoofddeksel van ...) bónnèt
pastorij pasteriej
patatzak friettetuut
pateel patièl
pateen patièn
pater pater, → zjwartjas
pathefoon pattefoon
patiënt pasjent (uitspraak/oetsjpraok pas-jent)
patissier bankètbekker, → kóndietter, soekkerbekker
patrijs petries, → veldhin
patronaat patternaat
patrones, patroon (beschermheilige) → besjermhèllige, → petroan, petroanhèllige, sjötspetroan
patroon (ingeweven ... of motiefje in stof of behang) werkske
patroonhuls kartoesj
patrouille petroelje
patrouilleren patroeljere
pats (klap) klaats(j)
paumelle pemel
pauze → I paus
paviljoen pavveljoen
pech malläör, → pech
pechvogel sjlemiel
pedaal pendaal
pedaalarm → krenk, → pendaalerm
pedac I kweek e.a. (kweeksjoal), → kweeksjoal
pee (smoor, pest) → pes, sjmoor
peen → II moor, → wortel
peer paer
peer (gedroogde schijfjes appel of ...) ketsj
peetoom → petenónk, → peter(e)
peettante → paat, → petetant
pegel peel
pegelen (overmatig drinken) → zoepe
peilen grónne
peillood → peilload
peinzen → breuje, prakkezere
pek peek, → taar
pekken peke
pelerine pillerien
pelgrimage pelgrimaasj
pelikaan pillekaan
pellen (peulvruchten) döppe, → kevere, → luite, paole
peloton pilletón
pelsjas bóntjas, → pilsjas
penalty penantie
penarie pietsj
pendule penduul
penetrant pinnetrant
penibel peniebel
penis → piele
penis (grote ...) kademes
penis van de stier durepiezzel
penitentie pinnetensie
penning fenning
penningmeester fenningefötser (scherts.), penningmeister
pensee (plant) paosee
penseel → kwas, → pienzel
pensioen pensioan
pensionaat kossjoal, → pensjenaat
peperboompje (rode ...) kelderhenske
peperkorrel peperkoon
pepermunt → menta, → pippermunt
per de, mèt
per ongeluk óngelökkigerwies
per persoon mallig
per se → persee, I wies
percentage perzentaasj
percussionist sjlaagwèrker
peren (een v.d. vroege ...soorten) sint-janspaer
peren- en appelsiroop → boumsjpies
perfectionist perfeksjonis
perforeren → perferere, → pónse
perikelen → elend, → zörg
perkament perkement
permissie permiesje, → toesjtumming, → verlof
permitteren (veroorloven) → permetere
perroen perrón
pers (apparaat om te persen, nieuwsmedia) II peersj
persen (door nauwe doorgang) → prietsje
persen (kleding door ... in gewenste vorm brengen) dressere
persiflage persiflaasj
personage I mieter, personaasj
personage (straattype, veel op straat verkerende, eigenaardige  en daardoor bekende figuur) → göthièr, → pertrèt
personeel perseneel
personenauto luukswage(l), → oto
persoon (zeer mager ...) → sjpindleech
persoonlijk partekleer, perseunlek
persoonsbeschrijving → persoonsbesjrieving
pertinent → pertenent
perzik → I peersj
pessimist zjwartkieker
pest (afkeer) → pes, sjörf
pest (pee, smoor) → pes, sjmoor
pesten → koejenere, peste
pestkop → plaoggeis
pet (hoofddeksel) patsj
pet met klep klak
peter → petenónk, → peter(e)
peterselie pitterselie
petoet → bak, kesjot
petroleum petrol, sjteinolie
petroleumlamp kenkee, → petrolslamp
petroleumlamp (hangende grote ...) lambelsj
petroleumlamp ((raap)olie voor ...) kenkolie
peuk (eindje sigaar/ sigaret) → sjtoemmel, → sjtumpke
peul höls, luit
peuter döppe, → poet
peuteren (knutselen) fietsjele, friekkele, → frunneke
peuteren (wroeten) → dabbe
peuterwerk (prutswerk) → klómmeleriej
pezen (aanpoten) → morkse
pfennig fenning
piano klaveer
pick-up grammefoon, → platesjpeler
piek (puntig versiersel) v.d. kerstboom tuup
piekeren → breuje, prakkezere
piemel → piele
pienter biede(r)hand, → sjlum
pienter (van kind) nöğğer
piepklein klietseklein
pieppop fiep
piepzak (in de ... zitten) kniepe (‘m ...), → poepere (ziette te ...)
pier (aardworm) → perink
pierewaaien (boemelen) → bambezjere
pierewaaier → bambezjäör, klengelaer
piering (aardworm) → perink
pietje precies ertentèller
pietluttigheden fiezzematente
pietsje → bietsje, fietsjke, get, greuzel, ideke, kietske
pij piej
pijl piel
pijlakenstof (handschoen van ...) piejehejsj
pijler pileer, zuul
pijler (plaats in steenkoolmijn waar kool wordt gewonnen) → pieler
pijltje werpen (darten) → piekvogele
pijn → pien, → wiè
pijn doen (stekend) pietsje
pijn (helse) hèllepien
pijn (zeurend ... doen) piere
pijnboomhout piene
pijnigen (grieven) greve, krenke
pijniging kwaeleriej
pijnlijk peniebel, pienlek
pijnlijk beledigen → sjokkenere
pijnlijk tintelen van ledematen zungele
pijnlijk treffen (schokkeren) → sjokkenere
pijnlijk (wrang) vrang
pijnscheut in de rug heksesjeut
pijp II piep
pijpenkrul piepelok
pijp(tabak)-etui piepebuul
pik (pek) peek, → taar
pikhaak (omgebogen ijzeren tand aan houten steel, die dient om de korenhalmen bij het zichten te verzamelen en bijeen te houden) ziechtenhaok
pikhouweel bieğğel
pikkedonker → peekduuster, sjtiekkeduuster
pikken (stelen) → klauwe, tiekke
pikken(d eten) piekke
pikzwart → kaolzjwart, peekzjwart                                                                         
pilaar pileer, zuul
pilaarbijter → pilerebieter
pils liech, I pils
pils met scheut donker bier sjoes
pilsbier (kleintje ...) kleineke
pimpelen (veel drinken) pumpele, → zoepe
pin pen
pin met scharnierfunctie → ang, → teulder
pincher piensjer
pinda(nootje) apeneutsje, → pindaneutsje
pineut duup, pizang
pingelen (afdingen) → aafpingele, marsjendere
pinksterbloem → mariabloom, → pinksterbloom
Pinksteren → Pinkstere
pinnig → biets
pint (halve ...) sjöpke
pioenroos pinksterroas, potroas
pionier veurluiper
pips puupsj
pis pies, → zeik
pisang (banaan) benaan, pizang
pisang (dupe) duup, pizang
pisbak → piesbak, → pieswaar
pisbloem → piesbloom
pissebed → kelderverke, → wild verke, → zièverke
pissen → kaanjele, → piesse, pinkele, → zeike
pissoir → piesbak, → pieswaar
piston → kornèt, piestón(g)
pistool piestool
pit (elan) → kevoek
pit (of zaadkorrel) van  (steen)vrucht → knoep, koon
pittig (voedsel) hartelek
plaag geisel, → plaog, → tentaasje
plaaggeest → plaoggeis
plaagstoten uitdelen → koejenere
plaat print
plaats (op zijn ... zetten) tuukke
plaatsen postere, sjtèlle, zètte
plaatsvervanger → plaatsvervenger, → ramplesant, rezerf, → suuppliant
plaatsvinden aafsjpele, gebeure, geve (dat ... gein), passere, plaatsvinge, umgoon, I veurkómme, → veurvalle
plafond plefóng
plafond (los ...) geleeg
plafondlamp, plafonnière plafónjee
plag grous
plagen plaoge, → tağğe
plagen, plagerige (op ... manier de baas spelen) → koejenere, plaoge
plak chocolade teblèt
plaket plakèt
plakijzer → plek-iezer, → sjpervel
plakkaat (affiche) → affiesj), → plekaat, → raambieljèt
plakken (kleven) klaeve, plekke
plakker (stukadoor) → plekker, → plièsterman, sjtukedoor
plakkerig plekketig
plakplaatje → plekpleetsje, → sjtikker
plaksel, plakspul pleksel
plamuren plemure
plan (intentie) → intensie, ougmerk, veurnumme
plan (ontwerp) → óntwerp
plan (van ... zijn) II veurhöbbe, → veurnummes (... zin), → zinnes (... zin)
plan (volgens ...) belump
plank breet, plank
plank met drie opstaande randen en ʼn bijltje om groente fijn te hakken (keukengerei) heksel
plannen ww. → plane, → plenne
plantage plantaasj
plantkoord lèğtouw
plantsel plantgood
plaquette plakèt
plas (urine) pies, → zeik (ord.)
plas water op straat pool
plassen (wateren) → kaanjele, → piesse, pinkele, → zeike
plasser → piele
plastic I plestiek
plastic of papieren zak (als verpakking) tuut
plastic (papieren of ... zak om gebruikte papieren of ... zakken in op te bergen voor hergebruik tutetuut
plastiek II plestiek
plateau (groot dienblad) → plato, → teblo
platenspeler grammefoon, → platesjpeler
platenspeler (ouderwetse ...) pattefoon
platlopen → platloupe
platslaan → plathouwe, pletsje
platte grendel sjauw
platte hark sjar
platte pannenkoek zonder gist laerenties
plattrappen vertrampele
platuit → rechoet
platvloers → asosjaal, → ordinaer
platvoet volvoot
platweg → rechoet
platzak (bij knikkerspel) poem
plaveien → besjtraote, → plavejje
plavuis plevuus
plebs → krauw
plechtig póntefikaal
plechtig ontvangen (iemand ...) inhole
plechtige inhuldiging intronizasie
plechtigheid sirremonie
plegen → bedrieve, begoon, → plege, verriechte
plein plaon, → pleij, plej
pleister → plaoster
pleisteraar → plekker, → plièsterman, sjtukedoor
pleisteren (na het ... met  de “riel” de wand gladstrijken) riele
pleisteren (stukadoren) → plekke, → plièstere, → sjtuke
pleisterplaats oetsjpanning
pleisterspecie plièsterkalk
pleistertroffel → plek-iezer, → sjpervel
pleisterwerk (spatel om ... glad te maken) gletter
pleitbezorger → advekaat, → verdeidiger
pleite gaan → kliepsere, oetp(r)ietsje, → sjtiefte, → voertprietsje
plens guitsj, kloetsj, → platsj
plensbui regesjoel, → sjoel, → sjtortbuuj
plet (persoon of gereedschap/ machine die ...) pletter
pletten → plathouwe, pletsje
pletten (slagplank om ingezaaide grond te ...) pletsj
pletteren → plathouwe, pletsje
pleuris (klere) → laplazeres, → lebber, sjörf
pleuris, pleuritis fleures
plezier → lol, → plezeer, → sjpas
plezier hebben ammezere, → vermake
plezier (heimelijk ...) binnesjpas
plezier (met ...) gaer(e)                                                                                 
plezierig fein, → lollig, plezerig
plicht(s)besef pliechsbezej
plissé pliessee
ploeg ploog
ploeg (kleine, ondiepe, meerscharige ... om het land na de oogst te ‘bèlke’ of te ‘braoke’ → braobender
ploegen labäöre, ploge
ploegen (ondiep ...) bèlke, → sjtoppelploge
ploegendienst plogendeens, sjiech, wiesselsjiech
ploegleidsel plooglien
ploegpaard (grof gebouwd ...) baj, → boerepeerd
ploeteren → morkse
plof → baaf
plof (smak) sjmaer, → sjmak, toeffel
plomberen (tanden) völle
plomp → lómp, plómp
plomp, onhandig (op te hoge hakken) lopen tratsje
plompe meid → boeretrien
plompe, stuurse vrouw tram
plonzen ploensje
plooi ploa, → vouw
plooien → ploa
plotseling → ónderins
plotseling laten afkoelen versjriekke
plotseling overlijden gièdoad
plotsklaps → ónderins
pluche pluusj
pluim pluum
pluim (compliment) kómplement, → pluum
pluim (veder) vaer
pluimvee vaereviè
pluimveekoopman kukekrièmer
pluis (i.s.m. niet ...) pluus (neet ...)
pluis (vlok) floes, ploes
pluisachtig floezetig
pluizen (gordijnen ...) ploeze
pluizen (vogels ... hun veren) pluze
pluizerig, pluizig ploezetig
pluk haar → plök, wösj
pluk snuiftabak sjnoef
pluk tabak om op te kauwen → proem
pluk (toef) → plök, wösj
plukharen wk. → bentele, → kroewe, → plökhaore, → vreigele
plukken (aftroggelen) → aafloekse
plukkorf, plukmand → kómmel, → plökkörf
pluktijd plök
plumeau → kwiespel, → plumo
plunder (mikmak) → kómbermes, → plónder
plunjezak v.d. mijnwerker,  m.n. in een blauwgrijs geruite handdoek bij elkaar geknoopte mijnkleding koelpungel
plusfour → keutelevenger, → poefbrook, → sjmoekkelbrook
po kamerpot, → piespot
pochen → opsjöppe
pocher → behejtskrièmer, braniemeker, kale, naaksje
pocheren (van eieren) sjtoekke
pocherig groatmechtig, naaksj
pochhans → behejtskrièmer, braniemeker, kale, naaksje
poedelnaakt → poedelnaaksj, → poelekernaaksj
poederdonsje poejerdunske
poeha → ambras
poel pool
poel (natuurlijke dorps... of –vijver) wiejer(t)
poelen (baden) biè, poedele
poep → kak, → I poep, → sjiet, sjtrónt
poeperij → aafgank
poes (dikke staart opzetten door de ...) zjwanse
poes (kat) daakhaas, kat, miem, poezemiem
poets bakken → kuuffe, roetse
poetsdoek → poetsdook
poetsmanie → poetskrenkde
poezelig I mol, poezel(t)ig
poëzie diechkuns
pof (bolstaande plooi, krediet) poef
pof (vrouw die veel op de ... koopt) → poefmedam, → sjöldpriej
pofbroek → keutelevenger, → poefbrook, → sjmoekkelbrook
poffen poeffe
poffertjespan puufferkesiezer
pogen perbere
pointilleren tieppele
poken (van vuur) raochele
pokken pokke
poleren pollere
poliep peliep
polijsten polieste
politie blauwe, plisie
politiek pólletiek
politieman blauwe, deender
politiesoldaat zjenderm
politoeren pólletoere
pollepel potlepel
polsmof polswermer
pomerans pómmerans
pommade → brillentien, → pemaad, → zjel
pompenslager pómpesjlaeger
pompernikkel pómperniekkel
poncho pillerien
ponsen → perferere, → pónse
ponteneur póntenäör
pontificaal póntefikaal
pontonnier pónteneer
pony pónnie
pook → kacheliezer, → raocheliezer, → sjtoveniezer
poortje (ijzeren ... in hek) breer
poortwachter → kónsjersj, hoesmeister, → perteer
poos toer
poot poat
poot (stoel..., tafel...) sjtumpel
pootaardappel zaodeerappel
pootafstand plantaafsjtand
pootjebaden puètsjebiè
pootstok plantsjtek
pop (speel...) → I poep
popeline popelien
popnageltang poeptang
poppenhersteller poeppendokter
poppenkast (heisa) → poeppekas
poppenkraam (prutswerk) → klómmeleriej
poppetje dat uit doosje tevoorschijn springt duvelke
populair popelaer
populier popeleer
portaal pertaol
portefeuille portefuij
portemonnee beursj, → portemenee
portie poorsje
portie (flinke ... voedsel) meulder(t)
portie (van eten) tauw
portiek pertiek
portier (conciërge) → kónsjersj, hoesmeister, → perteer
portiuncula-aflaat persjoenkele
porto port
portofoon → löliezer, moeliezer, → sjpreekiezer
portret pertrèt
positie (ambt) amp, → peziese
positief pozetief
post (ambt) amp, pos
post (de bestelde brieven) pos
postbode → brevebesjtèller, → faktäör, → pos   
postduif posdoef, → reisdoef
postduif, gespecialiseerd in langeafstandsvluchten fónddoef
postduif met meerkleurig vederkleed → moesj, → sjek
postduivenwedstrijd doevevlöch, vlöch
posten insjmiete, poste
posterijen (dienst der ...) pos
postiljon posteljón
postkantoor pos, poskentoar
postuleren postele
postuur boew, gesjtalte, pestuur
pot gruul, pot
pot (aarden (inmaak)...) baar
pot (stenen ... om zuurkool te bewaren) kappesbaar
potaarde blomendrek
potage pottaasje
poten (planten) plante, poate
potentaat → hièrsjap, → kómmendant, pottentaot
potentilla (plant uit het geslacht ...) krampkroed
potje (kaartspel) sjlaag
potje (partijtje) → pertiejke
potkachel potsjtoof
potloden ww. potloate
potpourri potperie
potsierlijk → kemiek, → komies
potspijs pottaasje
pottenkijker giepsjnaas, pottekieker
pottenkoopman, die zijn waar per kruiwagen vervoerde → döppesjörger
potverteren → bietse, tere
poule poel
pover erm, → ermelek, ermeudig, → sjièmelek, → sjamel
praal loester, prach
praam → praom
praat geruch, kal, maar, → präötsje
praatjes bezjoer
praatjes (flauwe ...) fiezzematente
praatjes rondstrooien → blejjere
praatjesmaker → behejtskrièmer, lelbek, moelemeker, wauwelaer
praatzieke vrouw → blejjer
pracht loester, prach
prachtig heerlek, manjefiek, sjiek
prachtjoch moordjónk
prakken (stamper om voedsel mee te ...) → kwètsjer, sjtamper
prakken (voedsel met vork fijn maken en dooreenmengen) → kwebsje, → kwètsje, → prattele
prakkiseren → breuje, prakkezere
praktijk praktiek
praktisch (nagenoeg) → bienao
pralen → sjtense
prang (neusklem voor paard) praom
praten kalle, → praote
praten (door de neus ...) neuzele
precies (inderdaad) zjuustement
precies (nauwkeurig) → haorfien, persies
precieus (gemaakt) gemaak, gezeuks
precisie vergen loestere (sjerp ...), II nej (... kómme)
preek praek, → sermoan
prefect perfek
prefereren prifferere
prei sjpoor
preken praeke
prent (afbeelding, Akense lekkernij, wildspoor) print
prent (stijf, houterig vrouwspersoon) → print
prentbriefkaart anziech(s)kaart
prentje sjildsje
prepareren pripperere
presenteren (aanbieden) → prizzentere
presenteren (introduceren) veursjtèlle
presenteren ((ver)tonen) vertuine
present(je) → gesjink, → kedo, → prezentsje
president prizzedent
presseren persere, pressere, → sjpowe
prestatie → prestasie
presteren leiste, prestere, sjaffe
presumeren prizzemere, → veróndersjtèlle
pret → lol, → plezeer, → sjpas
pret (korte ...) → joeks
pretentieus stijf vrouwmens perneutsj
pretpark sjpaspark
prettig fein, → lollig, plezerig
preuts preutsj
prevelement privvelement
preventief privventief
priem (gebogen) aels
priem (recht) zuul
priester preester
priesterkoor (in kerk) r.-k. koar
prietpraat → bazel
prij priej
prijken (pralen) → sjtense
prijs pries
prijzen (complimenteren) kómplementere, prieze
prijzenswaard priezensweerd, sjoan
prijzig → kosbaar, priezig
prikje (habbekrats) priekske, teuterleut, tuiterluit
prikkelbaar → haarwieletig
prikkeldraad tankeldraod
prikkelen aanzètte, → movere, priekkele
prikkelend (sterk) bietend
prikken priekke
priktol dop, haktol
primula kèrkesjleutel, → sjleutelbloom
principe prinsiep
principeloos persoon drièkónt
principieel haamvas, prinsipjeel
prins v.h. jeugdcarnaval jeugprins, → kingerprins
prinsessenboon sjlaboan
privaat (persoon) partekleer
privaat (w.c.) → huuske
proberen perbere, verzeuke
problematiek lestigheid
problemen (op listige wijze uit de ... geraken) → droetdriè
procent perzent
proces (bon) → bekäöring, → bón, perses
processie → persessie
processie (berkentwijg die b.g.v. de ... langs de weg werd geplaatst) brónkmei
processie (draagbaar baldakijn in ...) r.-k. hemel
processie (sacraments...) brónk
processie (strooisel van bloemen en bladeren b.g.v. ... (brónk)) sjtruijtsel
processiepaaltje met feestwimpel brónkpäölke
proclameren → aafkóndige, oetrope, → proklemere
proef proof, tes
proefboring bij mergelwinning II piep
proefstuk (monster) mónster, sjtaol
proeven preuve, verzeuke
profeet perfeet
professor perfesser
professoraat lièrsjtool
profeteren besjere, próffesieje
proficiat → perfisiat
profijt → notse, perfiet, sjneet, veurdeil
profijtelijk (parmantig) → perfietelek, → permantig, → prónt
profijtelijk (voordelig) → perfietelek
profiteren → bietse, próffetere, tere
profiteur → klapluiper, krintepiekker(t)
programma program
project projek
promenadeconcert prómmenadekónzaer
prominent veuraansjtaond
prompt (vlot) → prómp
pronken → sjtense
pronker sjtensbuul
pronkzuchtig →  gruètsj
pront flot, → prómp, → prónt
proost (prosit) → gezóndheid, → proos, → saontee
proosten → knoetse
propaganda → proppeganda, → reklaam
propje (borreltje) → dröpke, → sjnaps, → zjenever
propoost → apperpo, sjapiter, teks
proppenschieter → klambös, → proppesjeter
propvol bäöretigvol, → bómmevol, → euvervol, kletvol, sjtampevol
prosit (heildronk) → gezóndheid, → proos, → saontee
prospectus → brosjuur, → prospektes
prostaathypertrofie ouwmennekeskwaol
prostituée → floes
protest bezjwoar, → protes
protestants prottestans
protesteren aafsjtrieje, prottestere
protocol prottekol
protserig groatmechtig
provincie → pervinsie
provinciehuis van  Limburg goevernement
provisorisch provezories
pruik pruuk
pruikje haorsjtökske
pruilen (jengelen) → zeivere
pruilen (mokken) → moekke, → moetse, → mónke
pruim proem
pruim (kleine, vroege, gele ...) preester
pruim (reine-claude, zoetsappige groengele ...) → ringelaote
pruimen (accepteren) aansjpreke, aansjtoon, akseptere, bevalle, gedeend zin, naze, proeme
pruimen (kauwen van pruimtabak) proeme
pruimentijd (in de ... (nooit)) noats, → proementied (in de ...), → vanzeleve(sdaag) (... (neet))
pruimtabak → proemtebak, sjiek
pruimtabak kauwen sjiekke
Pruis → Pruusj
Pruisische Pruuzjin
prul →  hoddel
prulkerel foddelskeel
prullaria, prullenkraam → kómbermes, prölleriej
prullenmand pröllebak
prulwerk → klómmeleriej
prulwerk leveren, prutsen → brağğele
prutser baresjörger, → brağğelaer
prutswerk → klómmeleriej
pruttelen (zachtjes koken) pröttele, → zuètere
pst psjt
psychiater zièleknieper(t)
puber van het mannelijk geslacht jóngejóng
publicatie publekasie
publiek I, II pebliek
puimsteen → puimsjtein
puinhoop rotzooj, → verkesjtal, → zjweinesjtal
puist puis
puistje aan ooglid sjtruntsje, → waegesjeet, → war
pukkel broebbel
pul pöl
pullover plover
pulverachtig → maeletig
punaise penaes
punt (ijzeren ... op draad of hek) tankel
punt op lans, speer of spies gièr
punt (op ... staan om) sjprunk (op ... sjtoon)
punt uit → aafgeloupe, → gedoon, I sjloes
puntbaardje geitesik, → puntbeerdsje, siek
puntenlijst → puntelies, → sieferlies
punthoed (zwarte ... van een heks) heksenhood
puntig sjerp, sjpiets
puntige hoed teut
puntige hoge hakken onder damesschoenen pinne
puntje → sjpiekkel
puntmuts (hoge ...) teut
puntteken I sjtiep
pupiter pepiter
purgeerkruid sjietkroed
purper pörper
pus puus
put pöt
put (afdak boven ...) pöthuuske
putjuk t.b.v. emmers water pöthaam
putrad, putrol pötwing
puttee poettie
putter (vogel) → diestelvink, pötter
puttouw pötzeil
putwater pöt
puur baar, loeter, → zuver
puzzelen puuzzele