v 0.9

 

WOORDENLIJST NEDERLANDS – VALLEKEBERGS

z  
zaad zaod
zaadbolletje van paardenbloem ploezebol
zaadgoed (zak/buidel waaruit het ... gestrooid wordt) zaodkleid
zaadkorrel (of pit)  van  (steen)vrucht → knoep, koon
zaag zaeg
zaag (grote meubelmakers...) foerneerzaeg
zaag (hand...) foeksjwans
zaag (lange ... met handvat aan elk uiteinde) kortzaeg
zaagblad (plant) zaegeblaad
zaagbok houtsjraag, sjraag
zaagmeel, zaagsel → zaegmael
zaagsnede in hout of mergel → zaegesjneet
zaagtand zaegentand
zaagzettang zaegentrèkker
zaaien → ziè
zaaigoed → zaodgood
zaailijn lèğtouw
zaailing zièling
zaaizaad → zaodgood
zaak (onderneming) → kómmers(j)
zaakvoerder eksplwatant, → zètbaas
zacht zach
zacht en doortrokken van smaak (in de mond) zomig
zacht/fijn maken → kwebsje, → kwètsje, → prattele
zacht (licht, soepel) II lies
zacht (mollig) I mol, poezel(t)ig
zacht t.g.v. bepaalde behandeling mörg
zacht (week) foak (overrijp van fruit), → kwebsj, → mörg, weik
zachtaardig → leihertig
zachtboard zachbord
zachte zeep (merk Sunlight) zuunliechzeip
zachtjes aan allenkelek, gaondeweg, → lanksemerhand, mèt-en-mèt, ónderhand, mèttertied
zachtjes gaar laten koken pröttele, → zuètere
zachtmoedig → leihertig
zadel → zaal
zadelriem v.h. paard boekreem, help, → ónderhelp
zagen zaege
zagen (een boom vierkant tot balk ...) veersjale
zagen (in de lengte ...) sjèrpe
zagerij zaegeriej
zak (baal) I bal
zak (buidel) buul
zak (.../buidel waaruit het zaadgoed gestrooid wordt) zaodkleid
zak (in kledingstuk: broekzak enz.) tesj
zak (papieren of plastic ... om gebruikte papieren of plastic zakken in op te bergen voor hergebruik) tutetuut
zakdoek → koetsjlómmel, → sjnoefsplak, tesjeplak, → zakdook
zakenman gesjefsman, zakeman
zakflesje (met jenever) boebbel
zakgeld tesjegeld
zakken voor examen flatsje
zakkengoed zakkesjtof
zakkenroller sjammetäör, tesjendeef
zakkenvuller → klapluiper, krintepiekker(t)
zakknipmesje pennemetske
zaklamp, zaklantaarn → pietsjlamp, → wiets
zakmes II kniep
zalf zauf
zalig fein
zalig (hemels) → zalig, → zièlig
zaliger (overleden) → zaliger, zièliger
zalven zauve
zang zank
zanger zenger
zanggezelschap → zankgezèlsjap
zangkoor koar, → zangkoar, zank
zangtoon II wies
zaniken → zeivere
zanikerd mäön, → zeiveraer
zappen (met afstandsbediening naar andere tv-kanalen schakelen) zeppe
zat (beu) → kotsemeug, meug, mörg
zat (dronken) gela, → hagelevol, zaat
zat (zich ... drinken) bambezjere, volloupe (ziech laote ...)
zaterdags zaoterdes (ʼs ...)
zatlap → zoeplap
zatlapperij zatigheid
zavelgrond → foemelzand
ze het, ‘t (→ het)
zebedeus (sul) sibbedeijes, → uèm
zedelijk onfris zjweul
zedig → fetsoenlek, ièrbaar, modes
zee ziè
zee-eend zaegbek
zeelt sjlei
zeemlap, zeemleer laerelap, → laplaer
zeep zeip
zeep (zachte, bruinige ...) greunzeip
zeep (zachte ...) (merk Sunlight) zuunliechzeip
zeeppennetje, zeeppil → zeippinneke, → zètpil
zeepsop luèter, → söpke, → wesjwater, → zeipsop
zeepsopkloppertje om de restjes zeep te verwerken luèterklöpperke
zeepwater luèter, → söpke, → wesjwater, → zeipsop
zeer doen pietsje
zeer (in hoge mate) → areigel, sjteerlek, zièr                                                             
zeer mager persoon sjpindleech
zeer slecht godverlaote
zeer voordelige zaak → kuipke
zeer warm heit
zege euverwinning
zegen zege
zegenen wieje, zegene
zegevieren winne
zeggen zèğğe
zegje zèğske
zegswijze → sjpreuk, zèğswies
zeiknat → pratsjnaat
zeildoek → gewesdook, → wasdook → zeildook
zeis zaesel
zeker allerdings, degelek, → persee, I wies
zeker niet vas
zeker wel ja jao, jowaal
zekering sjtop
zelden zelde
zelfbinder (stropdas) → biend, → krevat, → sjlieps
zelfgenoegzaamheid aer
zelfingenomen gruètsj
zelfingenomenheid eigeleefde
zelfmoord plegen verdoon (ziech ...)
zelfs maar uberhaup(s)
zelfstandig zelfsjtendig
zelfvervaardigd eigegemaak
zelfverzekerd persoon pertenente
zemelen (de afvalschilfers (...) bij het wannen van graan) sjpiek
zemelen (zeveren) → bezuètere
zenden sjiekke
zengen bläökere, sjnirke, → sjroeje
zenuw → zenuw
zenuwen nerve, → zenewe
zeppelin zeppelien
zerk (doodkist) → doadskies, → sjrien, → zerk
zerpzoet → zeutzoer, → zoerzeut
zes zès
zessen (met zʼn ...) zèzze (mèt hun/oes/uuch ...)
zestal sekstèt
zestien → zestièn
zestig sestig
zet (handeling) → zat, → zèt
zetbaas → zètbaas
zetel (houten leuningstoel met hoge rug) zedelaer
zetelen truène
zetpil → zeippinneke, → zètpil
zetten zètte
zeug kreem
zeurderig (eentonig ...  geluid van snaarinstrument) gejengel(s)
zeurderig (eentonig ... spelen op een snaarinstrument) jengele
zeuren → bezuètere
zeuren over werkelijke of ingebeelde ziekte kweetsje
zeurend dwingend huilen → zeivere
zeurend pijn doen piere
zeurkous → zeiveraer
zeurpiet v. → zauwel, zeiktrien, → zemp
zeven ww. → filtere, I zeve, I zieje
zeven (cijfer) zeve
zevenblad (plant) kraopoat
zevenslaper (slaapkop) sjlaopkop, → zevesjläöper
zeventig sevetig
zever (kletspraat) → bazel
zever (kwijl) → sjliem, → sjloever, → zeiver
zeveraar → zeiveraer
zeveren (flauwe praat verkopen) → bezuètere, zeivere
zeveren (kwijlen) zeivere
zevert (vrouw die ...) → zauwel, zeiktrien, → zemp
zich ziech
zicht kiek, ziech
zicht (veldgereedschap gelijkend op zeis) ziech
zichtbaar ğoek
zichzelf (in ... gekeerd, op ... staand) ziech (veur ...)
ziek krank
ziekelijk görg, krenkelek, sjlech
ziekelijk meisje kweetsj
ziekelijk vroom → sjrupeleus
ziekelijke neiging zöch
ziekenboekje → krankekaart, → ziekekaart
ziekenfonds → ziekefónds
ziekenhuis gastes, → hospetaal, → ziekenhoes
ziekenkaart → krankekaart, → ziekekaart
ziekte krenkde
ziekte (het werk verletten wegens ...) ziekviere
ziekte (staart... bij honden en katten) wouf
ziel geis, zièl
zielendokter/-knijper zièleknieper(t)
zien zeen
zien (laten ...) tuine
zier (snars) fliekker, II huij, vets
ziertje (zeer kleine hoeveelheid) → bietsje, fietsjke, greuzel, vets
ziezo deh, dehdan
ziften (zeven) → filtere, I zeve, I zieje
zigeuner → seguiner
zij pers.vnw. het, ‘t (→ het), zie
zijde (kant) → kant, ziej
zijden (hoge/zwarte ... hoed) → hoagezieje
zijen → filtere, I zeve, I zieje
zijgang in kerk of mergelgroeve ziejgank
zijgen → filtere, I zeve, I zieje
zijg(schotel) → ziej, → ziejbaar, → ziejsjotel
zijn bez.vnw. zie, zien
zijn ww. III zin
zijp (afwatering) ziep
zijpe(le)n → siepele, → ziepe
zijspoor (op ʼn ... geraakt) → oetgekaart, → oetgeranzjeerd
zijweg aafsjlaag
zilverkruid (ganzerik, krampkruid, potentilla) krampkroed
zin (animo) lös
zin hebbend → loestig
zin hebbend in belös op
zinken I óndergoon
zinken (grote ...   wasketel) → tien, wesjtien
zinkput sjroebpöt
zinloze vertoning farsj, klöch
zins (van ... zijn) II veurhöbbe, → veurnummes (... zin), → zinnes (... zin)
zintuig zintuug
zitbank → divan, kannepee, → zietbank
zitmeubel met steun voor de benen lieğsjtool, → sjeslóng
zit- of voetbankje (schabel) → sjabel, → votebank
zitten ziette
zitten blijven op school plekke (blieve...)
zitten (gaan ...) zètte (ziech ...), → ziette (... goon)
zitvlak → vot
zo zoa
zo een zoaʼn
zodra es, zoagauw
zoek (verdwenen) → voert
zoeken zeuke
zoeken (iets met moeite bij elkaar ...) zeumere
zoeken (in boeken) naze
zoekraken kwietrake
zoel (v.h. weer, aangenaam warm) zomig
zoen → muulke, poen, puutsjke
zoenen ww. → poene, → puène
zoenen (veelvuldig) aafpuène
zoet zeut
zoete praatjes verkopen fiemele
zoetekauw → sjloekbaer, zeute
zoetje suukkerke
zoetsappig persoon → zeute, → zeuthout
zoetstof zeutsel
zoetzuur → zeutzoer, → zoerzeut
zoëven noezjuus
zogen memme, noeke, zoge
zogenaamd zoagenaamp
zogoed als → bienao
zojuist → ièrsj, noezjuus, zjuus
zolder zölder
zolder boven dorsvloer euverdin
zoldering (houten balkenstelsel (...) boven dorsvloer ter bewaring van schoven) bejjersjhout
zoldering (losse ...) geleeg
zolderkamer mansard
zolderraampje zöldervinsterke
zolen (schoenen van nieuwe ... voorzien) → bielappe, biesjoestere, lappe, → verzaole
zomen I zuime
zomerkermis brónkkèrmes, zomerkèrmes
zomers (ʼs ...) zomersj (ʼs ...)
zomerseizoen sezoen, zomersezoen
zomersering vlindersjtroek
zomp (moerassig/drassig land) → brook, zómp
zon (brandende ...) breudzón
zoʼn zoaʼn
zondags zóndes (ʼs ...)
zondags kostuum met vest → kostuum, móntoer
zonde zung
zonder es-mèt, zónder
zonder de verwachte eigenschap II douf
zonder gebreken gera
zonder geschenk laegerhengs
zonder orde/ tucht óngebendig
zonder reden óngegrónd
zonder stijfheid óngedwónge
zonder te selecteren veurdevoots
zonderling boetebeinsje
zonnescherm → markies, parresol, → sjtaor, → zjallezie, → zónnesjerm
zooi (de hele ...) alderdu(i)vel
zoolleer laplaer
zoom zoum
zootje ongeregeld → kómbermes, → verkesjtal, → zjweinesjtal
zorg(en) (narigheid) → elend, leid, zörge
zorgvuldig opgestapelde hoop veldgewas (hooi, stro, graan e.d.) miet, → opper
zot (kwibus) → flabbes, kwastelorem, kwibes
zotskolf septer
zotteklap → bazel
zout bn. → zout
zouten pekele
zowat zoaget
zozo lah-lah
zucht (zwak) → I fiemel, → sjtokpaerdsje, tiek, zjwaak
zuchten zöchte
zuiden zude
Zuid-Limburgse bouwwijze waarbij een geraamte van balken en stijlen wordt opgevuld met vlechtwerk van takken en leem vakwerk
zuidoosten zuudoaste
zuigdoek noeğğelaer
zuigdot → loel, loetsj
zuigen (door trekken van vacuüm, bv. met stofzuiger) zuge
zuigen (hoorbaar ...) lörke
zuigen (laten ...) zoge
zuigen (lurken, sabbelen) → loetsje, lörke
zuigen met de mond → loetsje, → zabbele, → zoeke
zuiger zuger
zuigsnoepje → babbelaer
zuigspeen → loel, loetsj
zuil pileer, zuul
(zuilen)gang langs gebouw → galleriej, → gaonderiej
zuinig → zunig
zuinig (bovenmatig ...) oetgesieferd
zuinig (overdreven ...  zijn) → knoeve, → potte, → wouve
zuipen → zoepe
zuiplap, zuipschuit → zoeplap
zuivel → zuvel
zuiver (puur) baar, loeter, → zuver
zuiveren zuvere
zulk een zoaʼn
zullen zulle
zult huidvleisj
zuring (klaver...) → hazekliè, → haze-serel, serel
zus zuuster
zus of zo kómsie-kómsa
zuur zoer
zuur (chagrijnig) → haarwieletig
zuur worden van drank → umgoon, → verzoere
zuurdeeg deisem
zuurdesem zoerdeig
zuurkool zoermoos
zuurkool in een vat (baar) stoppen ter rijping insjtoate
zuurkool (stenen pot om ... te bewaren) kappesbaar
zuurpruim → knoteraer
zuurzoet → zeutzoer, → zoerzeut
zwaai sjlinger
zwaaien → winke, → zjwejje
zwaan zjwaan
zwaar zjwoar
zwaar (bruin) paard baj, → boerepeerd
zwaarbeladen kletvol
zwaarlijvig I diek, gezat, korpelent
zwaarmoedig zjwoarmeudig
zwaarte → gewiech, → zjwuèrde
zwabber mops
zwabberen (zwalken) → lavere, → sjeigele, → zjwalke
zwachtel → bandaasj, → wingel, → zjwachtel
zwager sjoanbroor, → zjwaoger
zwagerin zjwegersje
zwak görg, → kleisper, zjwaak
zwak klein vogeltje (dat op melkschoteltje zit en daarop ook zijn behoefte doet) patièle-sjieterke
zwak (... ,uitgeblust v.e. persoon) → aafgelaef, → aafgemeld, → keduuk, → oetgekaart, → oetgeranzjeerd, verlepsj
zwak (voorliefde) → I fiemel, → sjtokpaerdsje, tiek, zjwaak
zwakheid → zjwaakde
zwakke, kleine mens patièle-sjieterke
zwakkeling → sjlapjanes
zwakte → zjwaakde
zwakzinnig achterlek
zwalken(d lopen bij dronkenschap) → lavere, → sjeigele, → zjwalke
zwaluw zjwalber
zwammen (kletsen) → bazele
zwang (in ... zijnde) gebrukelek, zjwang (in ...)
zwanger zijn groatgoon
zwangerschap peziese, zjwangersjap
zwangerschap (lange ...) ezelsdrach
zware, logge vrouw → kadderols, karrepeerd
zware nederlaag bij het voetbalspel tèt
zware sikkel hièp
zware, vette damp kwalm, → walm
zwart zjwart
zwart als pek → kaolzjwart, peekzjwart                                                                         
zwart geld uit illegale sfeer halen → wiette, wietwesje
zwart paard moar
zwarte aalbes sint-janswiemer
zwarte lijster meelder(t)
zwarte man moar
zwartgeblakerde, bolvormige waterketel moar
zwartharig zjwarthäörig
zwartselen zjwertsele
zwavel solfer
zweefduik zjwaefduuk
zweefmolen →  kèttingkarresel, →  sjlingerkarresel
zweem sjien
zweep → geisel, sjmiek
zweep (klappen met de ...) klaatsje
zweepkoord sjmieksjnoor
zweeptol → koekkerel, → sjmiektol
zweertje aan ooglid sjtruntsje, → waegesjeet, → war
zweet zjweit
zweihaak zjwejhaok
zwelgen (schransen) → aankiele
zwellen zjwèlle
zwellen (doen ...) → kwèlle, → zjwèlle
zwellen, krimpen of scheuren van hout of gesteente wèrke
zwellingsdruk in ʼn gezwel of abces zjwol
zwembad (kopje onder duwen in ...) soppe
zwemmen zjwumme
zwendel → koeddel, koeddeleriej, miesjmasj, zjwiendel
zwendelen → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
zwengel → sjlinger, zjwungel
zwenk zjwunk
zwenken zjwinke
zwepen sjmiekke
zweren zjwere
zwerfkei → zjwerfsjtein
zwermen zjwerme
zwerven zjwerve
zweten zjweite
zwetsen zjwetse
zweven zjwaeve
zwichten aaflèğğe, ónderdoon, → zjwiechte
zwiepen zjwiepe
zwierbol → bambezjäör, klengelaer
zwieren (pierewaaien) → bambezjere
zwijgen zjwiege
zwijmelen zjwiemele
zwijn → kuusj, → verke
zwijn(d)erij zjweineriej
zwijnenboel → bièsteriej, rotzooj, → verkesjtal, zjweineriej, → zjweinesjtal
zwik (de hele ...) alderdu(i)vel
zwikje bedelskraom, → köd, → kómbermes
zwikken kwinkele, zjwiekke
Zwitserse huursoldaat zjweitser
zwoegen → morkse
zwoeger wulert
zwoel (drukkend warm) → breujetig, drökkend, zjweul
zwoerd zjwaarsj