v 0.9

 

 

H Heggesjier kl

hèğğe۰sjièr v haagschaar, heggenschaar

 

h \ v –1 het letterteken voor de ruismedeklinker h aan het begin van een lettergreep, danwel aan het eind van een open lettergreep om ’n korte klinker te waarborgen –2 het tweede letterteken van de scherpe, stemloze wrijfmedeklinker ch (t.o.v. g): hae lachde mèt häör, meh hae heel häör hoag

haaksj ~ v (mv.haaksje) aks, grote bijl

haam \ m (hame-haemke) haam1 halsjuk voor trekdier –2 draagjuk voor de mens -3 steeknet bij visvangst –4 slagnet bij vogelvangst –5 looptuigje voor kind

haam۰kösse \ \ o haamkussen t.b.v. de schouders; ...meker ~* m haammaker (zadelmaker); ...sjeut ~* (Th.D.) maretak; vogellijm, mistletoe; syn. vogelliem;  ...sjpièn \ m houten geraamte van de haam v.e. trekdier; ...vas \ bn.bw rechtlijnig, principieel, volgzaam

haan \ m  (hane~-haeneke) haan

haar۰bol \ ~ haarspit; metalen bol, gebruikt bij het scherpen van ’n zicht of zeis (aambeeldje) (ook:Th.D)

haar۰hamer ~ ~ hamervormig gereedschap om de zeis scherp te kloppen op het haarspit; ...inkele ~ wk.zw.ww zich tijdens het lopen met de enkels pijnlijk aansto­ten­­­­­­­­­­; ...wieletig lk\ bw geprikkeld, kribbig, kregelig, syn: kreutsjeltig, krietsjeltig, sjagrienetig; ...willig ~ [O] bn.bw on(ge)willig

haas \ m (haze~-haeske) –1 haas (knaagdier) –2 het malse lendenvlees van slachtvee

haat ~  m (g.mv) haat, diepe afkeer: die twiè zin haat en nied

habbekrats \ \ m (habbekratse-habbekretske) –1 habbekra(t)s, kleinigheid syn.hanepinneke -2 luttel geldbedrag

habiet \ lk~ m (mv. habiete) habijt, geestelijk gewaad

habsjaar \ \ [M/J] m inhalig persoon, vrek; [O]: kliejesjieter(t), syn: biès, ertentèller, fenningefötser, geldwouf, haole, hapsjar,  krintekakker, krintentèller, nejje,  nieppenejjer, pans, sentebieter, sentewouf, sjraper, wouever(t) 

hachele \ zw.ww (alleen in uitdrukk: doe kins miech de bout hachele (Th.D)

hachelek \ bn.bw hachelijk, kritiek, netelig

hae ~ pers.vnw hij (3e pers.m.ev.) [O: hee]

haer ~ [O] bw her  -1 heen: woa geis doe haer? [M/J: heen] syn. obbaan –2 vandaan: woa kums doe haer? [M/J: vandan] -3 geleden: dat ies jaore haer [M/J: geleje]

haerd \ m.stofn.           harde laag in mergel syn. tauw (Th.D: taw)

haere \ [O/M] zw.ww harden, het verharden van ijzer door plotselinge afkoeling

haerkóms ~\ [O] v herkomst →aafkóms

hagedies \\ kk\ m (hagediesse-hagedieske) hagedis

hagel ~ m verz.n. –1 neerslag in de vorm van ijskorrels –2 gegoten loden korrels waarmee men schiet

hagelbuuj ~ kk\ v hagelbui syn: hagelsjoel

hagele ~ onpers.zw.ww hagelen

hagelevol ~~ bn stomdronken, syn: bómmezaat, hartsjtiekke, kachel, kenónszaat, lazeres, sjterezaat, sjtróntzaat, vol

hagel۰nuuj ~ kk\ bn fonkelnieuw, nagelnieuw syn. sjplinternuuj, vónkelnuuj; ...sja v hagelschade; ...sjlaag ~ m verz.n. hagelslag, chocoladestrooisel als broodbeleg; ...sjoel lk\ o hagelbui; ...sjtein ~ m hagelsteen

hagelskaon ~ ~[O] →hagelsjtein

hagelwiet ~ kk\ bn hagelwit, syn. sjnièwiet

hağğele \zw.ww          hakkelen, stamelen

hağğeltig \ bw hakkelend, stamelend

hajbaj \\ v (mv.hajbajje) haaibaai, bazige vrouw

hajja \\ m (g.mv) bed, slaapplaats: iech lèğ miech in d’n hajja; syn.→ bèd

hajje \ wk.zw.ww zich haasten syn: z.sjpowe

hak \ m (hakke-hekske) hak –1 m hiel van de voet –2 m verhoging onder ’n schoen t.b.v de hiel –3 v spade met gekromd blad om grond los te hakken

hak۰biel  \ lk\ v/o hakbijl, bijl met korte steel; ...blok \ m houtblok waarop men hakt;

hakke \ zw.ww -1 hakken, slaan met hakwerktuig –2 bepaald tolspel

hakkesjeun \ \ mv damesschoenen met hoge hak [O: hakkesjoon]

hak۰loap \ \ [O](Th.D) o hakbord, kapbord (keukengerei); ...mets \ o hakmes, kapmes; ...sjtruè \ o.verz.n hakstro, stro om haksel van te maken; ...tol ~ m priktol (jongensspeelgoed)

hal \ v (halle-helke) hal

halfe ~∂ m (mv. halfe) halfwinner, pachter die de landerijen bebouwt voor de helft van de opbrengst

halseuverkop ~~\ bw halsoverkop, in allerijl, (A: halsövverkopp) syn: hölvertröl

hamer ~ m (hamersj~-hemerke~*) hamer

hamere ~ zw.ww hameren –1 met hamer slaan –2 blijven aandringen, benadrukken

hamer۰sjlaag ~~ m hamerslag –1 slag met hamer –2 schilfers t.g.v. het smeden -3 ‘gehamerd’ effect in verf of metaal; ...sjteel ~ m hamersteel; ...sjtök \ o hamerstuk, voorstel dat zonder discussie kan worden afgedaan; ...tièn \ m hamerteen, vergroeide (2e) teen

hampele ~ zw.ww stuntelen, hannesen, onhandig te werk gaan, syn:→brağğele

hampeleman ~~ m krabbelaar, onhandig persoon syn. hampelepièr, taperaer

hampfel ~ v (hampfele-hempfelke) handvol (vgl. jónkfer→jómpfer)

hampfelaer ~ \ m handtastelijk, vrijpostig persoon: daen hampfelaer kin de heng neet heim houte

hampfele  ~ zw.ww vrijpostig betasten, syn. befoemele

hampfelerwies ~ lk\ [O] bw met de handen vol: Prins Karneval sjmeet hampfelerwies de babbelaere oet;  (ook: hampfelsgewies

hand ~ v (heng \ -henneke \)  hand   

hand۰balle ~ \ o handballen; ...baog \ m handboog; ...begaasj ~ v handbagage; ...beursjtel ~ m handborstel, (hand)veger, stoffer; ...book \ o handboek; ...breidde \ v handbreedte; ...doke-rèk \ \ v handdoekenrek; ...dook \ m handdoek; ...drök \ m handdruk

handel \ m ook: spullen, hebben en houwen: sjuuf mèt dienen handel !

handele \ zw.ww handelen

handels۰reiziger \ \ [O] m handelsagent,  vertegenwoordiger [M]; ...waar \ v koopwaar handelsgoederen; ...wies lk\ v handelwijze, manier van doen

hand۰gemein ~ \ o handgemeen; ...have \  zw.ww handhaven; ...lenger \ m -1 handlanger syn: oaperknech –2 helper in het kwaad; ...leze ~* st.ww handlezen; ...lödder \ v trapladder syn: traplödder; ...sjlaag ~ m handklap bij belofte of (ver)koop; ...sjrief kk\ o handschrift; ...sjtand ~ m  handstand; ...teikening ~ v handtekening; ...tesj \ v handtas; ...umdr \\ m handomdraai syn. wiesj; ...werk ~∂ -1 o handwerk (breien, haken, knopen) -2 werkstuk, product van handenarbeid; ...wesj \ v handwas, wasje dat men op de hand doet; ...wiezer lk\  [O/M] handleiding; ...zaeg \ v handzaag

hane۰balk ~ ~∂ m  hanenbalk, horizontale balk boven in ’n dakgebint; ...bar \ v snackbar waar uitsluitend gebraden haantjes worden verkocht; ...gevech \ o hanengevecht; ...kamp ~ m1 kam van ’n haan –2 hanenkamvormig krentenbroodje; -3 hanenkamvormig kapsel; ...krièmer \ m [O] marskramer in gevogelte; ...pinneke ~ o.vkw kleinigheid syn: habbekrats; ...puèt \ mv onbeholpen slecht handschrift; ...sjrej ~ m hanengekraai, tijdsduur tussen twee hanenkraaien:  mèt Driekeunin­ge höbbe de daag 'nen hanesjrej gelengk; ...sjteek ~ m  hanentree, hanentred, ronde geelwitte plek onder het dooiervlies in ‘n ei tgv zaad v.d. haan (kiemblaasje)

hanewiekser ~ kk\ m scheldn. schraal, gewiekst mannetje syn:hanewörger

hangbröğ v hangbrug

hange ~ onr.st.ww (hang-hingk-hóng-gehange) hangen

hang-en-sjleetwerk \\\~∂ o hang-en-sluitwerk

hang۰kas \ \ v hangkast; ...lödder v hangladder

hank ~ m –1 hang, neiging –2 heuvelflank

hanne \ [O/M] onpers.zw.ww handen, goed mee overweg kunnen: dat hant 'm good

hannes \ m (mv. hannese) sul, sukkel syn. söl

hannese \ zw.ww (alleen i.s.m. te ...) hannesen, prutsen, stuntelen; syn:→brağğele

hanskasper \ \ [O/M] m scheldn. klungelaar, syn: hampeleman: doe bies miech ‘nen hanskasper

hantef ~ [O] o (hantefe-hantefke) handvat

hantere \ \ zw.ww hanteren, kunnen omgaan of werken met

hantering \ \ v  (mv. hanteringe) kleine boerderij

haof ~ →hoof ~

haok \ m (häök-häökske) haak

haoke \ zw.ww –1 haken, blijven hangen of steken -2 beentje lichten 

haokekruus \ lk~ o hakenkruis

haokele \ zw.ww soort handwerken syn: kersjere­ (ook: häökele)

haokel۰gare \ ~ o haakgaren syn.kersjeergare; ...naold \ v haaknaald syn. kersjeernaold; ...werk ~∂ o haakwerk syn. kersjeerwerk

haokeman \ \ [O/M] m watergeest in de Geul en poelen, gebruikt om kinderen angst aan te jagen i.v.m. verdrinkingsgevaar: ....., andersj trèk diech d’n haokeman mèt zienen haok de Geul in

haoklödder \ \ v haakladder syn. hanglödder

haoks \ bw haaks, rechthoekig,  90º 

häölde \ [O] v (mv.häöldes) holte, lege ruimte binnen iets; [M] häölte; [J] holte

I haole \ m (mv. haole) gierigaard, syn. nejje

II haole ~ → hole ~

haolhoes ~ lk~ [O] → hoolhoes

haoliezer \ lk~ o getakt ijzer waaraan men de  ketel boven het vuur hing

haoligheid \ ~ v gierigheid, inhaligheid

haol۰kan ~\ v kan, waarmee het bier werd gehaald voor huishoudelijk gebruik; ...kètting \ v ketting, waaraan ‘n ketel (boven vuur) hoger of lager gehangen kan worden

häöm \ (ongeaccent. vorm: ’m) pers.vnw 3e en 4e naamval  mann. enkelv. hem: iech höb häöm in vertroewe genómme; zie haet häöm good gedresseerd

haon ~ → hoon ~

haop ~ → hoop ~

haor \ v (haore-häörke) haar: dao zoot ’n haor in de boter

häör \ haar -1 voorwerpsvorm v/ev v.h. pers. vnw zie/ze: iech höb ’t häör gezag (ook:’r) syn. ze; hae haet häör sjlech behandeld –2 be­z.vnw (3e p.ev): zie brach häör kind bie häör ouwersj

haorbeursjtel \~ m haarborstel

haord \ v (haorde-häördsje) –1 treeft, metalen vlechtwerk op drievoet, als onderzetter (om de nog warme vlaai te laten afkoelen) –2 hor

haordrach \\ v haardracht, kapsel, coiffure; [O]: kwaffuur

haore \ -1 mv. hoofdhaar, haardos: iech mót mörge veur de haore goon  -2 bn haren, van haar gemaakt; dat móste doon mèt ‘nen haore beursjtel

häöre ~ → heure

häörentwege \ ~ bw harentwege

häörepaerd ~ ~ → heurepeerd

haor۰fien \ lk~ (A: horfiin) bn.bw haarfijn, precies, nauwkeurig, syn. haorgenau, kloksjlaag, persies, zjuus, krek, prómp, zuver; ...genau \ ~ (D) bn.bw haarfijn; ...greuj \ m haargroei

haorig bn harig, met haar bezet, behaard aanvoelend

haorn ~∂  → hoorn ~∂

haor۰nètsje \ \ o.vkw haarnetje; ...sjerp ~∂ bn.bw haarscherp; ...sjniejer lk~ [O] m haarsnijder, kapper, coiffeur, syn. kwaffäör; ...sjpang \ v haarspeld; ...sjtökske \ o vkw haarstukje, pruikje; ...verf \∂ v haarverf;  ...vlöch \ v haarvlecht; ...wörm ~∂ m dauwworm, hoofdeczeem bij kinderen

I haos \ [M] bw haast, bijna; syn: [O:zièrnao]; [M:bekans]; [J: bienao]

II haos ~ [O] v (mv.haoze) –1 (lange) kous –2 le­deren vlecht­werk aan handvat van ‘n wan­delstok

haozebingel ~~ [O] m  kousenband

hap۰sjar \ \ m (mv.hapsjarre) vrek, krenterig, inhalig persoon; ...sjnap \ bn.bw hapsnap, willekeurig, op goed geluk

hare \ zw.ww haren, scherpen, met ‘n haarhamer op zeis slaan om deze te scher­pen

hart  \ o (harte-hertsje) hart –1 orgaan  syn: rikketik –2 zetel van het gevoel: dae haet veur de zaak –3 afbeelding, vorm of figuur van het menselijk hart –4 de kern of het binnenste van iets 

harte \ v (mv) harten, benaming voor ‘n hartvormige, rode speelkaart in het kaartspel: hae houw van de harte ‘nen troevemiezel in de heng: hartenaos, hartekeuning, hartedam en harteboer

hartelek \ bn.bw hartelijk -1 innig, welgemeend vanuit het hart –2 hartig, pittig, krachtig van voedsel

hartendeef \ \ m hartendief

hartewunsj \ \ v hartenwens

hartig \ bn.bw pittig, krachtig, ongezouten van onstoffelijke zaken: iech mót ins e hartig weurdsje mèt ‘m kalle

hart۰infark \ ~∂ [J] hartinfarct, hartaanval; ...kwaol \ v hartkwaal; ...sjlaag ~ m hartslag; ...sjtiekke kk\ -1 bw hartstikke, zeer, heel –2 bn stomdronken: hae waor wir hartsjtiekke ! syn.→sjtróntzaat; ...versjäörend \ bn hartverscheurend

hasjee \\ m hachee, gerecht van gehakt vlees

hatezw.ww haten: zie haatde ziech al jaore

hauf ~ bn.bw half: in d’n hauven duuster

hauf۰broor ~\ m halfbroer; ...gaar ~ bn halfgaar, niet goed wijs; ...laeg \ bn halfleeg; ...sjeid ~ [O] bw halverwege het grondstuk; ...sjpeler ~ m halfspeler in voetbal- of ander sportteam; ...sjteinsmoer \lk~v halfsteensmuur; ...um \ o gemengde drank: half-om-half licht bier met donker bier; ...vaste \ (r.k.) halfvasten, het midden van de 40-daagse vasten; ...was \ m halfwas, ’n halfopgeleid of aankomend vakman;  ...zuuster \ v halfzus(ter)

haus ~ m (hejs-hejske) hals

haus۰band ~ ~  m halsband; ...dook \ m halsdoek syn. foelaar [O]; ...kètting \ v halsketting; ...plak \ m driehoekig gevouwen en geknoopte halsdoek voor mannen

hauvegare \\\ m dwaas persoon syn. → flabbes

hauverwaegs ~ \ bw halverwege, halfweg

have ~ v –1 (mv.haves) haven, waterbekken m. ligplaats v. schepen -2 toevluchtsoord

haver ~ m haver, plantengeslacht, veldgewas

haver۰das ~ \ m klein persoon syn. kröppel, ónderdeur; ...èsj \ [O] v lijsterbes, [M/J]: liesterbes; ...kies kk\ v haverkist; ...klap \ m haverklap (alleen i.s.m. um d’n ...):  telkenmale; ...sjtruè \ o (g.mv) in water geweekt stro als geneeskrachtig middel tegen wintervoeten

haze۰gerf ~ \∂ m hazenkervel, duizendblad; ...jach \ v hazenjacht; ...kliè \ v hazenklaver, witte klaverzuring, syn: haze-serel       

hazelaer ~\ m (hazelaere-hazelaerke) hazelaar, hazelnotenboom

haze۰leger ~ ~* o hazenleger, ligplaats van de haas; ...lepel ~*m het (omhoogstaande) oor van de haas; ...luip ~ m hazenloop, hazenpad; ...luup kk\ v hazenlip, gespleten bovenlip

hazelwörm ~ ~∂ m hazelworm

haze۰peper ~ ~* m hazenpeper, met peper en azijn gestoofd hazenvlees; ...poat \ m    hazenpoot (als fetisj om de hals gedragen of bij bevalling onder het kussen gelegd); ...röğ \ hazenrug, gebraad van de rug v.e. haas; ...serel \ m witte klaverzuring, syn. hazekliè; ...sjlaop \ m  hazenslaap, onvaste lichte slaap

hebel \ (D) m (hebele-hebelke) handgreep, hefboom

heen \ [J]  bw heen, naar toe ; [M] heer ~; [O]: haer ~

heenweeg \ ~* m heenweg, heenreis, de weg ergens naar toe

heer ~ [M] →heen      

heerlek \ bn.bw heerlijk -1 smaakvol -2 prachtig

hèğ v (hèğğe-hèğske) heg(ge), haag, rij struiken als afscheiding

hèğğe۰doon \ ~* m haagdoorn, meidoorn (heestergeslacht); ...moos \ o eetbare wilde planten, b.v. jonge netels(spinaziesmaak); ...mösj \ v haagmus, bastaardnachtegaal, syn: taatsj

hèğğenadvekaat \ \\\ m heggenadvocaat, onbevoegd raadsman, beunhaas in rechtszaken

hèğğe۰rank \ ~ m heggenrank; syn: berwing, piespötteke, [O/M:→rierank]; ...roas \ v haagroos, wilde roos, hondsroos; ...sjièr \ v haagschaar, heggenschaar

heh (ook: heh-heh) tsw  (in diverse toonhoogten en –lengten om uitdrukking te geven aan resp. genoegdoening, verwondering, bewondering, vermoeidheid, pijn, teleurstelling, opluchting etc.

heij \ v (heije-heijke) heide –1 heidevlakte of -landschap: v’r höbbe gewandeld op de Bergerheij –2 heideplant, dopheide, erica: heij, dao make ze besseme van                 

heija \\ m (g.mv) bed, syn: →bèd

heij۰krekel \ \ m heidekrekel; ...vink ~ v heivink, kneu (zangvogel) 

I heil \ o heil, toevlucht, voorspoed, redding, welzijn, baat

II heil ~ bn.bw genezen, geheeld: die wónd ies bekans heil

heile \ zw.ww genezen

heim ~ [M] [O:→heimet] -1 o woonplek, heem; dat ies mien heim, dao bin iech gebore en getoge; iech gaon op heim aan  -2 bw thuis:  ziech heim veule, [J]: thoes ~

heimelek \ bn.bw  -1 heimelijk, tot het ‘heim’ behorend, vertrouwd, intiem -2 verborgen, stiekem syn. sjtiekem

heimet: ~\ [O] m  thuis, heem (D: Heimat)

heimfluiter ~~ [O/M] m thuisfluiter, scheidsrechter die in het voordeel van de thuisclub fluit; [J: thoesfluiter]

heimsj \ [O] (van: heimelek) –1 m stiekemerd –2 bn.bw stiekem, geniepig, gluiperig

heimwiè ~\ [O/M] m heimwee, het verlangen naar de geboortegrond; [M/J]: heimwee

heisj ~ bn hees, schor, [O/M]:graam

heisje ~           heten –1 (overg.) st.ww (heisj-heesj-geheisje) nadrukkelijk verklaren of benoemen: iech heisj uuch welkóm -2 (onoverg) onr.zw.ww (heisj-hèt-hètde-geheisje) genoemd worden: syn. ziech sjrieve: iech heisj Frens, nao miene vader

heit ~ bn heet, zeer warm

heitbleudig ~\ bn heetbloedig, opvliegend, snel sexueel geprikkeld

heite ~ m geilaard syn. sjerpe, bradser, hietsige

heitse ~ [O/M] zw.ww verhitten, stoken (D:heizen) 

heiversj ~ bw huiswaarts, naar huis

hejfke \            o.vkw halfje, helft van ’n zekere maat van eet- of drinkwaren

hejsj ~ v (hejsje-hejsjke) handschoen

heks v (hekse-hekske) heks, tovervrouw, feeks, syn. hèllevaeg →fièks  

hekse zw.ww  heksen, toveren (alleen inf.): iech kin neet hekse (repliek op een onredelijke aanmaning tot spoed)

hekse۰bessem \ \  m heksenbezem; ...jach \ v heksenjacht, niets ontziende bestrijding v.e. fenomeen, klopjacht; ...krink ~ m heksenkring (v. paddestoelen), syn. taterkrink

heksel \ –1 m haksel, gesneden kort stro of hooi als veevoeder –2 [O] o (keukengerei) plank met drie opstaande randen (en ’n bijltje) om groente fijn te hakken

heksele \ -1 zw.ww hakselen –2 mv duigen, diggelen, scherven syn. kertale: die glazere sjotel veel miech in heksele

heksel۰kies \ kk\ v hakselkist; ...mesjien \lk\ o hakselmachine, hakselaar

heksenhood \ \ m zwarte punthoed v.e. heks;

hekseriej \\ v toverij

heksesjeut \ ~* m pijnscheut in de rug

hel ~ I bn hard –1 van geluid: ‘nen helle sjlaag –2 van snelheid: ’n hel vaart –3 van materie: dae wèğ ies hel gewore II bw  -1 meedogenloos: emes hel aanpakke –2 met kracht, op onzachte wijze: ’n deur hel toewsjmiete –3 inspannend: hel wèrke –4 [O] bijna: ’t waor hel tièn oer syn. haos, bekans

hèl \ v (hèlle-hèlke) hel -1 onderwereld,  verblijfplaats der verdoemden -2 plaats of  toestand van verschrikking

held ~ m (mv.helde) –1 held, dapper persoon –2 (scherts.) anti-held: ‘nen held op zökke

helder  \ bn.bw duidelijk (zintuiglijk, verstandelijk waarneembaar): 't waor miech helder, ’n helder sjtum, ’n helder loch

helderzeende \ \ m/v helderziende, paragnost

hèlf \∂ v (hèlfte-hèlfke) helft: waore v'r al mer op de hèlf

helgood ~ \  [O] o hard graan

helikoptaer ~\\ \ [M] m  helikopter, wentelwiek, [J: helikopter]

helle \ I zw.ww –1 [O/M] inspannend werken syn.→morkse: blief neet helle, de vakman belle –2 (scherts.) aanmodde­ren –3 schuin aflopen, hellen –4 neigen: ’t ies waal blauw, meh ’t helt nao ’t greun II m -1 harde aardlaag: bie ’t grave zoot iech nao twiè sjöppe op d’n helle  -2 (mv: helle) gehard, meedogenloos persoon: hae sjteit bekind es ‘nen helle

hèlle۰pien \ lk\ v  hellepijn, helse pijn; ...vaeg \ v (mv. hèllevaege) helleveeg, boosaardig wijf, syn:→ krağ; ...vuur ~ o hellevuur, het vuur van de hel

hèllig [O/M] ~ bn.bw  heilig, [J: heilig]

hèllig۰dóm ~ \ o heiligdom; ...dómsvaart \~ v heiligdomsvaart        

hèllige ~ I zw.ww heiligen, wijden aan, eren II m (mv. hèllige) heilige, [J: heilige]

hèllige۰beeld ~\ o heiligenbeeld; ...huuske ~\ o.vkw -1 heilighuisje, rustaltaar tijdens processie (r.k.) –2 (scherts.) café

hèlligen۰aovend \ \ m kerstavond; ...daag ~ heiligedag, (r.k.) kerkelijke feestdag die niet op zondag valt  

hèllige-sjpring-op-de-luuj \\\\\ m vrouwengek, rokkenjager; syn:sjanseremmel

hèllighartbeeld \\\\ o beeld van het H.Hart van Jezus (r.k.)

helligheid \ ~ v hardheid

helm \∂ m (helme-helmke) helm

hel-op ~\ bw hardop; dat maog me neet hel-op zèğğe

help ~∂            v (helpe-helpke) –1 bretel, broekdrager –2 zadelriem/buikriem v.h.paard

helpe ~∂ onr.st.ww (help-hölp-holp-geholpe) helpen -1 meehelpen: kins doe miech effe helpe, iech maog neet zjwoar luuchte –2 opereren:­ hae weurt mörge ge­hol­pe –3 baten: die zauf hölp neet –4 (zelf)redden: hae kin ziech nog good helpe

hèlsj \ bn.bw (van/oet de hèl) hels, zeer ernstig, woedend: zie liejt hèlsje pien

hemel ~ m (hemele-hemelke) -1 hemel, godsrijk –2 uitspansel –3 draagbaar baldakijn in processie (r.k.)

hemel۰draeger ~ \ m hemeldrager (ad. 3); ...hoag  \ bn.bw hemelhoog; ...riek lk~ o hemelrijk

hemels۰breid ~ ~ bn.bw hemelsbreed, in vogelvlucht; ...gedöld  o  engelengeduld, syn: ingele-gedöld

Hemelvaart(sdaag) ~\~~ m Hemelvaart(sdag)

hemme \ [O] zw.ww talen, kikken syn . gebière

hendig \ bn.bw            -1 handig, handvaardig (v. mens) -2 handzaam, geschikt in het gebruik: dat ies nog ins e hendig metske –3 bw erg, behoorlijk: dat hoes waor hendig groat

hends \ m hands (g.mv) (tsw: uitroep i.g.v.) handspel bij voetbal: dat waor ‘nen aangesjoten hens

henger \ m (hengersj-hengerke) (kleer)hanger

henkelman ~ ~m draagstel v. ketelset met één hengsel, set marmieten

hepke \ o.vkw (mv.hepkes) hapje syn. buufke

heppetig \ bn.bw happig, inhalig, hebzuchtig, gretig: dao hoofs doe neet heppetig op te zin

herbore ~* bn herboren: iech veul miech wie herbore

herder \ m (herdersj-herderke) herder [O:sjièper]

herdinke ~ st.ww herdenken

herdrök \ \ m herdruk

hereupene \ ~* zw.ww heropenen

herfs \∂ m herfst; syn: naojaor

herfs۰bloom \∂ \ v herfstbloem, chrysant, syn. katrienerbloom (v. H.Catharina )

Herfse kiès \∂ \ m kaassoort uit het Land van Herve (B), Limburgse kaas; syn: sjtinkkiès, rómmedoe

herfssjtökske \∂ \ o.vkw bloemstukje in herfsttooi

herhaoldelek \ ~ bw herhaaldelijk

herhole \ ~* zw.ww herhalen

herkäöring \\ v herkeuring

herkeesbaar \ \ bn herkiesbaar

herkinne \ \ zw.ww herkennen

herkóms \ \ [M/J] herkomst, afkomst, oorsprong [O]: haerkóms; syn. aafkóms

herkriege \ lk~ wk.st.ww. herkrijgen, herstellen

herleije \ ~ zw.ww herleiden

herleve \ ~* zw.ww herleven

hermenie \∂\kk\ v (hermenieje-hermenieke) harmonie als muziekgezelschap

hermitaasj \\ \ [O/M] v hermitage, kluizenaarsverblijf, [J: kloes]

hermskörf  ~∂ ~∂ m  (ook: ermskörf) armkorf, hengselmand, draagmand a.d. arm

hersje۰gimnestiek \\ \\ kk\ m hersengymnastiek; ...pan \ v  hersenpan

hersjes mv hersenen

hersje۰sjödding \\ \ v hersenschudding; ...werk ~o hersenwerk, syn. dinkwerk

hersjoaling \\ v  herscholing

hersjrieve \ lk~ st.ww herschrijven

hersjtèlle \ \ zw.ww herstellen

hert \ o  (herte-hertsje) hert

hervel ~∂ [O: helver] m armvol, met de armen te omvatten hoeveelheid, heleboel [J:hièleboel); syn: houp: ‘nen hervel huij

het (accentvorm) pers.vnw (3epers.ev.o)  (ongeaccent.: ’t) het: het haet ziech pien gedoon (ook ‘zij’ of ‘ze’ i.g.v. een voor de spreker bekende of jongere vrouw)

heuge \ zw.ww heugen, herinneren: dat zal 'm nog lang heuge !

heuje \ zw.ww –1 hoeden, beschermen, bewaken: de sjièper heujde zien sjäöp op de heij –2 wk (zich) behoeden tegen, in acht nemen voor, wachten voor: heuj diech veur bedregersj

heukig \ bn hoekig

heulberke ~\\ o.vkw vlierbesje

heulentaer(e) ~ \ [O] (D: Holunder)(A: Hölleter, Kiesholz, Flier) m (mv.heulentaere) heulenteer; vlierboom of –struik; syn: vleer, fleer

heup ~* v (heupe-heupke) heup

heure ~* m (mv.heures*) –1 doffer, hoorn, mannetjesduif –2 stommeling, stommerik, syn: äöfko

heurepeerd ~* ~* (ook: heure) o scheldn. stommerik, stommeling, syn: äöfko

hie lk~ bw hier: zèğ mer tot iech neet hie bin

hie-aaf lk~\ bw hieraf, syn. hie-oet, hie-e-roets: van hie-aaf ies ’t vief kilomaeter

hie-aan lk~~ bw hieraan

hiebie lk~ lk~ bw hierbij

hie-eroet(s/ser)  lk~-~ [O] hieruit, hiervandaan; [J: hie-oet]

hie-erum(mer) ~\ [O] bw hieromtrent, hier in de buurt; (vgl: lank-eweg)

hieheen lk~\ bw hierheen [O: hiehaer]; syn: hie-obbaan

hiek kk\ m hik

hièk \ [O] m (hièke-hièkske) hellingbos

hiekke kk\ zw.ww -1 hikken: dao kóm iech van aan ’t hiekke –2 ergens tegenop zien; hae hiekde de tegenaan -3 bikken, (af)hakken: gehiekde eier (wanneer het ongeboren kuikentje van binnenuit het ei heeft stukgehakt)

hièl \ bw (v. graad) heel, erg, zeer: dae zoon woont hièl wied weg

hièle۰boel \\ kk\ [J] m heleboel, grote hoeveelheid, syn. hervel, väöl, ‘nen houp; ...maol \ [J] bw helemaal, [O/M: gans, gaar\]

hièlhoeds \ lk~ [J] bw heelhuids, ongedeerd

hmelek → ièmelek

hiemmele kk\ zw.ww hemelen, doodgaan, sterven, overlijden; syn: sjterve, doadgoon, de vot toew­pietsje; de piep oetgoon

hienao lk~\ bw hierna

hienaomaols ~\\ [J] o hiernamaals

hie-obbaan lk~\\ bw hierheen: iech zeen ’m hie-obbaan kómme; syn. hieheen

hie-oet lk~ lk~ bw hieruit: hie-oet bliek zien óngeliek; veer vertrèkke van hie-oet; [O] hie-eroets(er)

hiep lk\ m (mv.hiepe) verwonding t.g.v. slag, stoot of steek syn: jaap, jäöp, juèp

hièp \ [O] m (mv.hièpe) hakmes, zware sikkel

hiepnotizäör kk\ \\\ m (mv.hiepnotizäörsj) hypnotiseur

hieppe(le) kk\ zw.ww hippen/hippelen, huppen, zich met kleine sprongetjes voortbewegen als ‘n ekster

hieppetk kk\ \\ v (mv. hieppetièke) hypotheek

hièr \ m (hière-hièrke) heer –1 man van stand en aanzien –2 (scherts.) heerschap –3 donkervleugelige libel, blauwe glazenmaker, syn: sjièr, juuffrouw/joeffrouw, libèl –4 koning in het kaartspel syn: keuning; -5 [O] onderwijzer, meester

hr۰baan \ \ (D:Heer) v heerbaan, romeinse legerweg; ...broor \ m heerbroer (r.k.) broer die priester is

hre۰boer \\ lk~ m herenboer; rijke boer; ...fiets kk\ m herenfiets; ...gaodsvreugde \\ v (ook: herregaodsvreugde) vroegte, de vroege morgen; ...hoes lk~ o herenhuis; ...knech \ m herenknecht; ...leefde \ v mannelijke homoseksualiteit; ...leve ~* o herenleven, luizenleven syn: loezeleve; ...miet lk~ m (mv. hièremiete) heremiet, kluizenaar, syn: kloezenaer (→ ook: momfreer); ...mietsje lk~ [J] o.vkw  benaming voor consumptiebon bij het volksfeest Sjaasbergergank

hièring \ m  (hièringe-hièringske) haring –1 zilvergrijze zeevis –2 tentharing, ingekeept paaltje om er de scheertouwen v.e. tent over te spannen

hièringbiete \\ lk~ o haringbijten, haringhappen, (volksgebruik op aswoensdag b.g.v vastenavond)

hr۰lekheid \ ~ v –1 (goddelijke) heerlijkheid, luisterrijke staat -2 staatkundige heerlijkheid, gebied van ’n heer; ...nónk ~ m heeroom, oom die priester is; ...sjaar ~ v heerschaar, heirschaar, (goddelijke) legerschaar van engelen; ...sjap \ o heerschap –1 aanzienlijk persoon, geslacht of familie –2 slecht mens; alleenheerser, syn: pottentaot; ...sjappiej \ kk\ v heerschappij

hiès [O]           v (mv.hièse) knieholte, [J: kneejholte]

hièsbalk \ ~∂ [O] m hijsbalk in gevel, takelbalk

hiese lk\ st.ww (hies-hees-gehese) –1 hijsen  -2 optakelen –3 (veel) drinken, syn. buize, sjödde

hieskraan lk\ \ v hijskraan

hster \ v (mv. hièstersj) heester, struik syn: sjtroek 

hiesteries kk\ ~ kk\ bn.bw hysterisch

hiestorie kk\ ~ kk\ v historie [J: gesjiedenis] -1 geschiedenis –2 geschiedverhaal

hiets kk\ [O] v (g.mv) hitte,  [M: hèts] [J: hits]

hietsbroebbel kk\ kk\ v (v. brobbel) hittepuist of -pukkel, builtje ontstaan door de warmte

hietse kk\ (ook: hètse) [M] hitsen, warmte afgeven,  verwarmen       

hietsig bn.bw (ook:hietsetig) hitsig –1 vurig, hitsig, driftig, heetgebakerd –2 geil, bronstig, syn. bretsig, sjerp

hiettepetiet kk\\ \kk\ v hittepetit, klein bedrijvig persoontje

hie-umtrent lk~-\~ bw hieromtrent, omtrent deze zaak (ook: hie-umtrint)

hin \ [M] [O: hoon] v (hinne-hinneke) –1 hen, vrouwtje van de familie der hoenderachtigen  -2 kip, vrouw. tamme hoen

hingel ~ m (hingele-hingelke) hengsel, beugel, waarmee men iets kan optillen

hingele [O] ~ zw.ww wiebelen, wiegelen

hinger ~ m hinder, overlast, belemmering: kinger, gaot oet d’n hinger

hingere ~ zw.ww hinderen, belemmeren, storen

hingerlek ~ bn.bw hinderlijk: hae sjtóng hingerlek geparkeerd  

hinger۰nies ~ kk\ [O] v hindernis, [J: hindernies]; ...paol  \ m hinderpaal, beletsel (fig.)

hings \ m (hingste-hingske) hengst 1 mann. paard –2 grof, sterk en ongemanierd manspersoon

hingste \ zw.ww. –1 hengsten, hengstig zijn –2 hard werken syn: →morkse

hingste۰bal \ \ m hengstenbal (fig.), feest waar alleen mannen of jongens aanwezig zijn; ...käöring  \ v hengstenkeuring

hingstig \\ bn hengstig, tochtig, paardriftig bij paarden

hinke ~            zw.ww hinken -1 mank lopen,  o syn. mèt e bein trèkke –2 het hinkspel spelen: op een been vooruit springen (ook:hinkele ~)

hink۰hok ~ \ o met krijt getekend hinkhok; ...sjtein ~  m steen gebruikt bij het hinkspel

hinne۰-ei \ ~ o kippenei; ...krièmer \  m  kippenkoopman; ...lödder \ v kippenladder of -trapje; ...luip ~ m kippendoorgang of –poortje; ...ren \ v kippenren, omheinde scharrelplaats voor kippen

hinnes o (mv. hinnese) kippenhok

hinne۰sjtrónt \ ~ m kippenstront of –mest; ...sop \ v kippensoep; ...vel ~ o kippenvel, vel als van geplukte kip, zoals men krijgt van kou of huivering

ho ~ tsw halt, stop, syn: halt, hu, ju, sjtop

hoag \ bn.bw hoog

hoag۰achte zw.ww hoogachten; ...altaor \\ m hoogaltaar syn. hoofaltaor; ...bejaord \\ [J] bn hoogbejaard; ...blónd ~ bn hoogblond; ...boew  lk~ m hoogbouw

hoagenhood \\ \ m hogehoed, syn: hoagezieje, taarpot

hoager۰hand \\ ~ (i.s.m. van ...) v hogerhand –1 van overheidswege –2 van Godswege; ...op \ bw hogerop

hoag(e)sjoal \ \ v hogeschool

hoagezieje \ lk~ m (mv.hoageziejes) hogehoed, hoge zijden hoed, syn: hoagenhood, taarpot, (II) zieje

hoag۰gebergte \ \\ o hooggebergte; ...ge-rd \ bn hooggeëerd; ...gelrd \ bn hooggeleerd; ...gesjtoke ~* bn gebouwd met hoge verdiepingen: dat hièrehoes ies hoaggesjtoke; ...hollands \\ o (geaffecteerd) A.N. Hooghollands (met scherpe G): hae woont pas ‘ne maond in Haarlem en hae kalt noe al hoaghollands; ...houte ~ onr.st.ww (→houte) hooghouden –1 in ere houden –2 bij balspel de bal met handen/voeten van de grond houden; ...jasse hoogjassen, kaartspel; ...kant ~ bw met de korte kant v.e. voorwerp op de grond staande; ...kómme ~ onr.st.ww (→kómme) -1 rechtopgaan zitten/staan –2 tot bloei komen, er weer bovenop komen (herkriege/op­knap­pe); ...lraar \\ m hoogleraar ...löstigheid \\~ v  hooglustigheid, o.m. titel voor prins carnaval; ...loupend ~ bn.bw hooglopend: hoagloupende ruzing; ...mood \ m hoogmoed; ...ndigbn.bw hoognodig; ...oet lk~ bw hooguit, hoogstens, maximaal; syn. huègstens;  ...sezoen \lk~ o drukste tijd v.h. jaar; ...sjtam \ m hoogstam, vruchtboom met hoge stam; ...sjtendsje \ o.vkw hoogstandje; ...tiejdaag kk\ ~ m hoogtijdag; ...tietsje kk\  zw.ww knikkerspel, waarbij de ene knikker van bovenaf op de andere dient te vallen; ...verraod \ o hoogverraad; ...vleger \ m hoogvlieger; ...waerdig \ bn hoogwaardig –1 zeer waardig –2 van hoog gehalte; ...water ~ o –1 hoge waterstand –2 (scherts.) te korte broekspijpen hebbend: in die brook haet ‘r hoagwater; ...wèrker ~∂ [J] m hoogwerker; ...ziet kk\ m hoogzit, uitkijkpost voor jagers

hoa۰mès \\ v (assim. v. hoagmès) (r.k.) hoogmis; ...vaart ~ [O] m hovaart, hovaardij, hoogmoed, verwaandheid, ijdelheid; ...vaerdig \ bn.bw hoogmoedig, ingebeeld verwaand

höbbe \ onr.st.ww (höb-haet-houw-gehad) (aanv. wijs: hej) hebben -1 bezitten,  beschikken over –2 in ’n bepaalde situatie verkeren: iech höb de vrouw krank; dae haet get aan d’r hand;  –3 (infin.) verdragen, verduren, velen: zoaget kin iech neet höbbe

höbbedink \ ~ o (mv.höbbedinger) hebbeding

hoddel \ m (hoddele-höddelke) aftands of  versleten voorwerp of kledingstuk, prul, lor; syn: foddel, foemel, kavalje, klómmel, lömmel, pröl, tóntel

hoddelaer \\\ m (hoddelaere-hoddelaerke) prutser, knoeier bij de arbeid, syn. → brağğelaer

hoddele \ zw.ww -1 prutsen, rommelen, knoeien, syn. → brağğele -2 hokken, ongehuwd relatie onderhouden

hoddels۰kraom \ \ m verz.n. prullenwerk, prutswerk, syn: hoddelswerk, klómmeleriej;   ...krièmer \ m lorrenboer

hodesjpang \ \ v hoedenspeld

hödsje \ o.vkw koolkrop, kleine krop van bladgroente (→vgl. kaboetsj): e hödsje moos

hoebbel kk\ (hoebbele-huubbelke) I m syn. knoebbel, boebbel –1 hobbel, bobbel, knobbel,  oneffenheid –2 verkeersdrempel II v –1 metselaars-schaaf (mergel) –2 slons, sloerie syn.sjlóns

hoebbele kk\ zw.ww hobbelen

hoebbelpeerd kk\ ~* [J] o hobbelpaard [O/M: sjoğğelpeerd*]

hoed lk~ v huid: 'n diekke hoed höbbe

hoedoetsjlaag lk~ lk~ ~ m huiduitslag

hoejere lk\ [O/M] wk.zw.ww zich koesteren in of bij ’n warmtebron: d’n hónd loog te hoejere in ‘t zunneke 

hoeke lk~ zw.ww onwel in 'n hoekje zitten kwijnen (mens en dier)

hoeksel lk~ [O] (Th.D.) o.verz.n. onvolgroeide, misvormde kleine wezens

hoep kk\ m -1 hop, trekvogel (met kuif op de kop), die veel scharrelde in de mesthopen én die dan ook de stank verspreidde: dae boereknech sjtónk ummer wie ‘nen hoep; syn: sjtrónthaan  –2 [O] open waterafvoergoot vanaf de woning naar de straatgoot

I hoes kk\ v hoes, etui, overtrek

II hoes lk~ o (hoezer-huuske) huis –1 woning, bouwwerk tot wonen dienende –2 metalen koker of omhulsel, waarin de gereedschapssteel sluit –3 (vorstelijk) geslacht

hoes۰appetièk lk~ \\\ v huisapotheek;  ...arres \\ o huisarrest; ...bezeuk \ o huisbezoek; ...deer \ o huisdier; ...eigenaer ~ \  m huiseigenaar

hoeselek lk~ bn  huiselijk

hoes۰heldersje lk~  \\\ [O] v huishoudster; ...houdsjoal \\ [O/M] v huishoudschool, syn. sjpinazie-akkedemie; ...houwe ~ o huishouden, gezin; ...knech \ m huisknecht in herenhuis of hotel; ...man ~  [J] m huisman, die het huishouden voert; ...meister ~ m huismeester, die dagelijks toezicht houdt in tehuis of instelling; ...miet lk~ v huismijt, parasitisch insect; ...moder ~ v huismoeder; ...mösj \ v –1 huismus (vogel) -2 (fig) vrouw die altijd thuis zit; ...niejeersj \~ [O] v huisnaaister; ...ónnöttert \\\ [O] m bewoner die zijn huis niet schoonhoudt; ...raod \ [M/J] m huisraad inboedel [O: gereij; ...sjilder \ m huisschilder; ...sjlachting \ [O/M] v huisslacht; ...sjlechter \ [O/M] m slachter die aan huis komt; ...sjleutel ~ m huissleutel; ...teugelaer ~ [O] m  man die altijd thuis zit; ...vader ~ m huisvader; ...vrouw \ v huisvrouw; ...vrund ~ m huisvriend; ...weij \ v huiswei(de); ...werk ~∂ o huiswerk; ...zege ~* m [O] huiszegen, gebed waarin om zegen voor huis en bewoners wordt gevraagd; ...zeuking \ v huiszoeking; ...zjwalber ~∂ v huiszwaluw

hoetsjesblaad kk\ ~[O](Th.D) o groot hoefblad

hoeze lk\ zw.ww huizen, zich ophouden

hoezere kk\ \ zw.ww gebrekkig, armelijk wonen

höffe \ m stofn. deeggist, desem

höfter \ m (mv.höftersj) hufter, lomperik syn: (boere)löl; (boeren)hings, (boeren)trampelaer, bièr, lómpe, möp

hok \ o  (hokker-hökske) hok

hokke zw.ww hokken, ongehuwd samenwonen; syn: hoddele

hol ~ [J] o (hole-hölke) hol, onderaardse opening of ruimte; [O/M]: hool ~*  

hölde \ v hulde

höldige zw.ww huldigen

holdoef ~lk\ v holenduif, kleine bosduif

hole ~* zw.ww halen, tot zich doen komen

hollender \\ [O/M] m (hollendersj-hollenderke) een (in onze streek verblijvende) niet-Limburgs sprekende landgenoot, syn. kièskop, vösjmoel, vraeme

hölp ~∂ I v -1 hulp; daad van het helpen: iech kin nog get hölp gebruke –2 helpster, hulp: zie haet ’n hölp in ’t hoeshouwe II tsw ‘help’, noodkreet, uitroep van an­gst of verbazing

hölpeloos ~∂ bn.bw hulpeloos: ’t kind sjtóng hölpeloos rónd te kieke

hölp۰mieddel ~∂ o hulpmiddel; ...sjtök \ o hulpstuk; ...verlièner \\ m hulpverlener; ...werkwoord ~∂ ~ o hulpwerkwoord

höls \ [O/M] [J: huls] I m hulst (plantk. stekelpuntige heester) II v (hölze-hölske) –1 huls, koker, omhulsel -2 peul –3 patroonhuls

hölver ~∂ [O/M] m sluitboom achter schuurpoort

hölvertröl ~∂  ~ bw / m (verk. v. höl-euver-tröl) halsoverkop, overhaast, in allerijl;  syn: halseuverkop

hómmaasj \\ v hommage, hulde, eerbetoon syn. ièrbetoan

hómmel \ –1 v (hómmele-hummelke) hommel

hómmele \ [O] zw.ww hommelen, (van veraf) donderen, rommelen

hómmeles \ bw hommeles, problematisch, mis

hómp ~            [J] m (hómpe-humpke) homp syn. knab, sjtök (van eetwaar)

hómpele ~ [O/M] zw.ww mank lopen

hónd ~ m  (hun\ [O:hón] -hunneke) hond

hónderd ~ hfd.telw. honderd (100)    

hónderddoezend ~\ lk~\ hfd.telw. honderdduizend

hónderderlei ~\\\ onbep. vnw honderderlei

hónds۰daag \ \ mv hondsdagen, zeer warme periode medio juli - medio augustus; ...hok \ o hondenhok; ...kar \ [O] v  hondenkar; ...keutel ~ m hondendrol; ...kloate \ (ord.) onbep. vnw niemendal, nop(pes): noe höbs doe diech oetgesjloof veur die paar hóndskloate; ...krağ  \ v rothond;  ...leve ~* o hondenleven; ...meug \ bn hondsmoe, syn:kepotmeug; ...reem \ m hondenriem; ...sjtrónt ~ m hondenpoep; ...vilke \\  o.vkw hondsviooltje, reukloos heideviooltje; ...voor \ o hondenvoer; ...vot \ v scheldn. schavuit,  verachtelijk persoon; ...waer \ o hondenweer

hónger ~ m (g.mv.) honger

hónger۰doad ~ \ m hongerdood; ...lieje lk~ st.ww hongerlijden; ...liejer lk~ m hongerlijder; ...loan \ o hongerloon;

hóngersjnoad ~\ m hongersnood

hónger۰sjtaking ~ ~ v hongerstaking; ...winter ~ m hongerwinter (m.n.1944-1945)

honing ~ m stofn.(g.mv) honing

honing۰biej ~ kk\ v honingbij; ...raot \ m honingraat

hónk ~ o (mv: hónke) honk, vrijplaats bij kinderspelen, waar men thuishoort syn. heim

hónk۰bal ~~ o honkbal; ...vas \ bn honkvast

hónnäörsj \\ mv honneurs, beleefdheidsplicht, eer: iech mót dao de hónnäörsj woarnumme

hónnerere \\\ zw.ww honoreren -1 als geldig erkennen –2 opnemen: ‘n woord als gangbaar en correct erkennen en in ’n woordenboek opnemen

hood \ m (heud-heudsje/heuteke) hoed, hoofddeksel

I hoof \ -1 m (hove-heufke) hoef –2 o (mv.hoofde) baas, hoofd, meerdere: ’t hoof van ’n lièger sjoal waor doorgaons ‘nen ièrbiedwaerdige miensj

II hoof  ~*  m (häöf-häöfke) –1 hoeve, hofstede, boerderij –2 hof, omheinde tuin

hoof۰altaor \ \\ m hoofdaltaar, syn. hoagaltaor, groataltaor;

hoof۰iezer \ lk~ o hoefijzer

hoof۰kentoar \ \\ o hoofdkantoor; ...kraan \ v hoofdkraan van nutsvoorziening; ...lètter \ v hoofdletter; ...man ~ m hoofdman; ...pries lk~ m hoofdprijs; ...sjakelaer ~\ m hoofdschakelaar

hoof۰sjlaag \ ~ m -1 geluid van de paardenhoeven –2 het spoor, de inslag van de paardenhoeven (vroeger: het midden van de weg); ...sjmeed ~ m hoefsmid

hoof۰sjotel \ ~ v hoofdschotel; ...sjtök \ o hoofdstuk; ...zaak ~ v hoofdzaak

hook \ m (heuk-heukske) hoek

hook۰hoes \ lk~ o hoekhuis; ...iezer lk~ o hoekijzer; ...sjtein ~ m hoeksteen: de woordelies van Theodoor Dorren deende es hooksjtein veur de Vallekebergsen dieksjenaer; ...tand ~ m hoektand; ...vaan \ v hoekvlag bij balspel

hool ~*  [M] bn hol, leeg, ongevuld; [J: hol] 'nen haolen \ tand; ’t klink hie hool  ~

hoolhoes ~* ~ [O/M] o tolhuis; syn. tolhoes

I hoon \ [O] v (mv.hoonder) hoender, kip M/J: hin \

II hoon ~* [M/J] -1 m (heun-heunsje) hoorn v. dier –2 o.stofn. van hoorn gemaakt

hoonder \ mv soortn. hoenderachtigen, hoendervogels

hoop ~* m (g.mv.) hoop (als wensende verwachting): iech höb d’n hoop nog neet opgegeve

hoor \ v (hore-heurke) hoer, prostituée

hoorn ~*∂ v (hores-heurensje) hoorn (blaasinstrument) cornet

hoornbläözer ~* ∂ \ m hoornblazer

hoos \ –1 m  (vkw.heuske) hoest –2 v (mv.hoze) windhoos

hoos۰babbelaer \ \\\ m hoestbonbon; ...buuj kk\ v hoestbui; ...drenkske ~ o.vkw hoestdrankje; ...sjroap \ m hoestsiroop

hooste \ zw.ww hoesten

hop \ –1 tsw ‘hop’ (aanmoediging voor het paard om (sneller) te gaan lopen): hop, hop, bajke -2 m hop (klimplant) waarvan de vruchtkegel (hopbel) wordt gebruikt als conserverings- en smaakmiddel bij het bierbrouwen

hope ~*            zw.ww hopen, gunstige verwachting koesteren

hopelek ~* bw hopelijk

hoppekelder \\ \ m opslagkelder voor hop in brouwerij

hore ~*  m (mv.heures-heureke) mannetjesduif, doffer

horeik \~ m (mv.horeike) hoornaar, horzel (wespensoort) syn.paersjwortel

hore۰jeger \ ~* m hoerenjager, hoerenloper; ...jónk ~ m hoerenjong; ...kas \ v hoerenkast, bordeel syn: horeknal, horetent; ...luiper  ~ m hoerenloper, tippelant syn. horejeger

horke ~∂ zw.ww stuntelen, onbeholpen sukkelend te werk gaan; syn. → brağğele

hornoks \\ [O/M] m stommeling, stommerik, syn: äöfko

hortenzia \~\\ v (mv.hortenzia’s) hortensia (sierheester)

hospes \\ [O/M] m (mv.hospese) gastheer, waard, herbergier, kastelein, syn: gashièr, kaffeehouwer, kastelein

hospetaal \\\ [O] hospitaal, ziekenhuis [M/J: ziekehoes]

hotel \\ o (hotels-hotelke) hotel

hoteljee \\\ m hôtelier, syn.hotelhouwer

hotel۰sjleting \\ \ v hotelsluiting, sluiting van kussenslopen met ‘n brede overslag; ...vaksjoal \\ v hotelvakschool

höts \ v (hötse-hötske) bloedbuil

hötsele zw.ww husselen, hutselen, mengen  syn. hössele, sjöddele, mingele

houp ~ m (huip-huipke)           hoop -1 stapel, tas: dao loog ‘nen houp drek in de sjtraot –2 grote hoeveelheid: die houwe ‘nen houp kinger, get wie ‘n katerjach

hout ~ o –1 stofn. (g.mv) hout –2 (scherts.) stijf persoon a) niet flexibel van aard b) niet lenig van lichaam –3 de gezamenlijke houten instrumenten in orkest of harmonie (tgov. het koper) –4 het aantal omvergeworpen kegels bij het kegelspel: wieväöl hout haet ‘r gesjmete?

houtdoef ~ lk\ v  houtduif

houte ~ I onr.st.ww (hout-hilt-heel-gehoute) houden -1 vast blijven, niet loslaten, in stand houden, erop na houden, tegenhouden, bezitten –2 beminnen, liefhebben (i.s.m ...van): iech wil ummer van diech houte -3 vieren: hae hilt dit jaor geine verjäördaag –4 tegenhouden, stoppen: oze kieper haet dae penantie toch  kinne houte II bn.stofn.  houten, van hout gemaakt: dao sjteit e houte veldkruus

hout۰sjaaf ~ \ v houtschaaf; ...sjniejwerk kk\ ~∂ o houtsnijwerk; ...sjraag \ v zaagbok; ...viel lk\ v houtvijl; ...werk ~∂ o houtwerk, timmerwerk; ...wörm ~∂ m houtworm

houvas \\ [J] m houvast, vat, grip; [O/M]: pakkes

houwblok \\ m hakblok

houwe \ onr.st.ww (houw-huit-heef-gehouwe) houwen, slaan; al huits doe miech kepot, syn: sjloon, pajje, pave, döppe, tekke, vertoeffele, vermuibele

I houwer \ m (mv.houwersj) houwer, volleerd mijnwerker (→huijer)

II houwer ~ m (houwersj-huijerke) houder, etui

hove \ zw.ww (hoof-hoofde-gehove) hoeven -1 doe hoofs neet te sjriève –2 dat houw neet gehoof/gehove!

hovekretser \ \ m hoefmes, hoefkrabber

hoveneer ~*\\ m (mv.hoveneersj) hovenier, tuinier (die ook planten/bloemen teelt); syn. gardeneer

hu lk\ tsw halt, stop (uitroep), bevel aan paard om halt te houden

huègde v hoogte –1 (lett): zie zote op gelieke huègde –2 (fig.):a) dae deit oet de huègde b) hae hilt diech op de huègde

hgdeversjil \ ~ o hoogteverschil

huège \ [O] zw.ww (op)hogen; [M/J]: ophuège

huèger \ [O] m aanaardschoffel

huègsel \ o (g.mv) hoogsel, verhoging

huègstens \\ bw hoogstens syn:hoagoet

hrapperaat \ \\ \ o hoorapparaat

huère \ st.ww [O/M] (huèrt-hoort-gehoord [J: zw.ww: huèrde-gehuèrd]) horen

hrige \\ m horige; halfvrije onderdaan

huichelaer \\\ m huichelaar, syn. fieloar

huichele \ zw.ww huichelen

huid \ [O] o kop, hoofd: hae kreeg ze op ’t huid (Th.D: bolvormig samengegroeide bladgroente →hödsje)

huidvleisj \ ~ o hoofdkaas, zult

huidziej \ kk\ v hoofdeinde v.e. stuk akkerland

I huij \ o.stofn. hooi

II huij ~ m –1­ [O] houw, slag (ook in kaalslag Th.D: kalen huij) –2 b­o­v­e­n­ste sleuf op uit te breken mergelblok –3 snars, sikkepit, jota: dao sjnap iech  geinen huij van

huij۰breuj \ \ m hooibroei

huije \ zw.ww hooien

huijer \ [O] m (steenkool)houwer  (mijnw.term) huij۰gaffel \ \ v hooivork met 2 tanden; ...koorts ~* v hooikoorts; ...miet lk~ v hooimijt; ...wagel ~ m –1 hooiwagen –2 fig. langpootmug of -spin; ...zölder m hooizolder

huipe ~ zw.ww (op)hopen, stapelen: die sjtein laote ziech good huipe

huipel \ m (mv.huipele) hoofdpeluw

huitsje ~ o.vkw houtje: dat deeg ‘r op eige huitsje

huke lk~ -1 zw.ww hurken –2 mv. hurken: zèt diech mer op de huke

hule lk~ zw.ww huilen, grienen, syn: beuke*, griene

humme ~ o (hummes-hummeke) –1 hemd –2 (scheldn.) slapjanus

hummes۰knuipke ~\ ~ o.vkw  -1 hemdsknoopje –2 Roomse kamille (bloem); ...moew  kk\ m hemdsmouw; ...sjliep kk\ hemdsslip

hun ~ -1 bez.vnw 3e pers.mv hun: ’t zin oeteindelek hun kinger –2 pers.vnw 3e pers.mv (3e naamv.) hun: iech höb ’t hun gezag –3 pers.vnw 4e naamv.) hen: iech höb hun gezeen

hungere ~ zw.ww hongeren

hungerig ~ bn hongerig

hunkere ~ zw.ww hunkeren, sterke begeerte hebben naar iets: hae hunkerde nao rechvaerdigheid

hure lk~ zw.ww huren

huubsj kk\ (D) bn.bw –1 knap, koket, lief, hups, aardig v. uiterlijk van vrouw of meisje –2 [O/M] omhoog, rechtop staand, steil: hae waor ziech vergete te kemme, de haore sjtóngen ‘m nog huubsj; syn.sjtiel

huubsjnaas kk\ \ [O/M] v wipneus

huuf lk\ v (huve-huufke) knikker (A: Hüf)

huufkar  lk\ \ [M/J] v huifkar syn. basjkar

huuj kk\ [O/M] bw heden, vandaag 

huujtsendaags kk\ \ \ [O] bn.bw heden ten dage, tegenwoordig, syn.allewiel, tegeswoordig

huukselke lk~  o vkw kind dat voor z'n leeftijd erg klein is, syn.krauwel

huul۰beer lk~ \ [O] o huilbier, de jonkheid bedingt ’n vat ‘huilbier’ van oude vrij­gezel/weduwnaar de avond voor diens huwelijk (→Th.D: = huldebier) →vare; ...buuj kk\ v huilbui; ...dop lk~ \ [O] m bromtol;  [J]: brómtol

huuppe kk\ [O] zw.ww drinken, heffen, syn. pietsje: v’r zote oes gezèllig eint te huuppe

huuppel kk\ m hobbel, heuveltje; syn.hoebbel, knoebbel, boebbel

huuppe(le) kk\  zw.ww huppe(le)n, hippe(le)n: ’t jungske huuppelde de sjtraot oet

huur lk\ v (mv.hure) –1 huur: ze höbben ‘m de huur opgezag -2 huurprijs: wat moes doe aan huur betale?

huurder lk~ m (mv.huurdersj) huurder

huur۰graaf lk~ ~ o huurgraf; ...hoes lk~ o huurhuis;

huur۰kóntrak lk\ \\ o huurcontract; ...sjöld ~ huurschuld

huuske kk\ [M] o.vkw (v.hoes~) wc, toilet, privaat, gemakhuisje; syn: sjiethoes (ord.); [J: twalèt], [O: gemaak, latrien, sekreet]

huuskesmèlker kk\ ~∂ m huisjesmelker

huut kk\ [O/M]  v (huutte-huutsje) hut; [J]: hut

huve lk~ -1 zw.ww. knikkeren –2 mv testikels, (ord.): kloate: hae sjtampden 'm ónder die huve!

huve۰buul lk~ kk\ m knikkerzak; ...kuulke lk~ lk~ o knikkerkuiltje

huventied lk~ lk~ m knikkertijd, knikkerseizoen

huvepötsje lk~ \ o.vkw knikkerpotje syn. huvekuulke

huwelek kk\ o (mv. huweleke) huwelijk

huweleks۰aanzeuk kk\ ~\ m huwelijksaanzoek ...beutsje \ o.vkw huwelijksbootje; ...nach v huwelijksnacht