v 0.9

 

Naodat veer in 2012 Den Vallekebergsen Dieksjenaer houwe oetgegeve, zint v'r mèt 'ne kleinere groep vallekebergersj, de zgn. Idioomgroep wiejer gegange mèt 't verzamele van echte Vallekebergse oetdrökkinge en gezèğdes.

Hiemèt zint v'r nog lang neet vaerdig, meh v'r wille uuch alvas 'ns van diet leuk tema laote preuve door 'n bloomlezing van algemein sjpreekweurd en gezègdes op dees site te zètte.

 

 

alles dat ies de gansen alles AN: het hele eieren eten
aos op ‘nen aos houwe onverwachte tegenstand/tegenslag ondervinden of als waarschuwing dat men ’n voornemen beter niet kan uitvoeren
bakke emes get te bakke zètte iemand met ’n probleem opzadelen                
  dao bakke ze ouch de sjpekzjwaarzje daar zijn ze gierig, zuinig, er is armoede
  ze broen bakke erg overdrijven
bèddeplank dao kraak de bèddeplank daar woont ’n pas getrouwd stel
biete die biete ziech neet die mogen elkaar wel
blötsj dat ies ’n goow blötsj dat is de goedheid zelve
boets boets wieder boets( Duits):

wie kaatst moet de bal verwachten (eigen schuld, dikke bult)

           

boum ónder ‘nen ouwe boum ies ’t good sjoele de bescherming genieten van ’n ouder en ervaren iemand
brook daovan geit ‘t miech dun door de brook

angst hebben, irritatie over onzinnige uitingen

  dao zak miech de brook van aaf. stomverbaasd of verontwaardigd zijn
  die haet de brook aan de baas zijn binnen een relatie
  van d’n angs in de brook sjiete, ‘ne brokesjieter(t) vreselijk bang zijn
  ziech zelf de brook ophoute zichzelf kunnen bedruipen
  dat ies e sjterk sjtök in ’n ouw brook

dat is ’n frapperend voorval

  de brook op hauf zès höbbe hange slordig – onverzorgd uitzien
daag ’t ies mer daag en aovend de tijd gaat snel (letterlijk en ook figuurlijk)
  wie d’n daag van giestere alsof iets nog maar kort geleden is
  es d’n daag in de loch kump als het daglicht wordt
  dat haet beter* daag gekind als iets versleten is
  daag huuj, daag mörge langzaam aan
  ederen daag zaat ies ouch e gereigeld leve* iedere dag de zelfde daginvulling hebben (ironisch)
  d’n daag ies nog jónk ’t is nog vroeg, we hebben nog tijd
  d’n ouwen daag ies aan ‘m hij begint te sukkelen
  ’t ies nog mer kort daag      er is nog maar weinig tijd
  mörge kump nog ‘nen daag er is nog tijd genoeg
diek ‘m diek höbbe  boos/verontwaardigd zijn
  ziech ‘nen diekke make gewichtig doen
dran dran wie Blücher  aansporing) kom op, aanpakken
eveväöl* veur eveväöl* om ’t even, onverschillig
geliek geliek höbs te, meh de moel hils te iemand de mond snoeren, einde discussie
  geliek höbs te, meh zjwiege zuls te iemand de mond snoeren, einde discussie
  dat ies ei geliek ze lijken op mekaar
gesjèld sjtekse d’r mèt e gesjèld sjtekske de vanaaf kómme er nog redelijk goed van af komen
greumel ‘ne greumel in de träöt höbbe ‘n kriebel in de keel, hees zijn
humme ’t humme van de vot vraoge nieuwsgierig blijven doorvragen
  ’t lètste humme haet gein tesje niet al te zuinig zijn
  humme oet de brook,  Miecheel/tant Ceel ies klook wordt lachend gezegd als iemand z’n overhemd niet netjes in z’n broek heeft
jeuke jeuke ze diech? ( in de tesj) ben je er op gebrand geld uit te geven
kal dat ies sjaele kal / zeiver / bazel prietpraat; domme praat
  kal wie kook en luus wie dobbelsjtein  rijk maar slecht verzorgd
keel* dat ies ‘ne keel* wie e sjtök broad dat is ’n Joris Goedbloed
keutel ziene keutel truuğtrèkke terugkomen op een eerder gedaan voorstel of afspraak
  dae drièt wie ‘ne keutel in ‘ne piespot zoals de wind waait, waait m’n jasje
    je kunt niet op hem bouwen
  sjmaal keutele sjiete niet veel te makken hebben
klet wie klet aanein hange altijd bij elkaar zijn
knabbe de knabbe aafsjtoate ’t vervelendste werk moeten doen
knuip de knuip aafhöbbe doodmoe zijn
koke ’t kin neet heiter es koke het kan niet erger worden
kuèl ziech get oet de kuèl houwe onzin uitkramen
leim dat ies ouwe leim dat is oud nieuws
luip dao haet ‘r ziene luip daar vertoeft hij vaak. ook de route van dieren
meine mèt meine en meine, besjeet ziech ins eine

het zijn maar veronderstellingen,

niet gekregen wat men verwachtte

  ziech ein meine verwaand zijn
  die meinen ‘t ouch  zij menen zich heel wat te kunnen permitteren, bekijk ‘t maar
mieljaar mieljaar de moer euver krachtterm: verdikkeme
  santemieljaar krachtterm
  e mieljaar ’n heel grote hoeveelheid
noad noad deit ’n oud wief sjnäöre                                  nood dwingt
  Dae sjtuut haet noad, dae klaag haet broad aan opscheppen en klagen  moet je niet te veel waarde hechten
opbinge emes ein opbinge iemand iets op de mouw spelden/wijsmaken
ouwer ‘ne sjoanen ouwer höbbe ’n hoge leeftijd bereiken
ouwersj dat oos kinger rieke ouwersj maoge kriege gezegde bij het uitbrengen van een toast
pan ’n pan oet höbbe geestelijk gestoord zijn (vaak gevolgd door: “wat? e gans daak!)
peel ‘ne peel in höbbe dronken zijn
pin de pin drin houwe beëindigen, ophouden
  ziech aan de pin gelek höbbe zich lelijk vergist hebben
punger dao hingk de punger achter de deur daar wordt alles afgepast
reipe op de reipe zin versleten zijn
riej ze neet nej op ’n riej höbbe van lotje getikt zijn
rieje get euver de sjteul rieje verveeld in huis rondhangen
S ’n S ies ’n króm lètter ( en doe moes lang piesse iè ze rech ies lètter (S: Es =als, indien) het hekelen van ‘vooraf voorwaarden stellen
sjeut geine sjeut polfer weerd zin geen knip voor de neus waard zijn; syn: gein piep sjtöb weerd zin
sjpiets get sjpiets kriege iets voor mekaar krijgen
sjtöbbe dalek geit ’t hie sjtöbbe zo meteen breekt hier de hel los
sjtreng sjmaal sjtreng sjiete armoe lijden; niet veel te verteren hebben
sjtrónt es sjtrónt mès weurt, lièt ‘r ziech vare Als niets komt tot iets kent iets zichzelve niet
  sjtrónt wae haet diech gesjete als iemand zich hautain gedraagt, zich hoog verheven voelt
trae gauw getrowe zin vlug op z’n teentjes  getrapt zijn
umdriè ‘ne wöllen umdriè ’n grote omweg
  dat ies ‘ne umgdriède jas zoals de wind waait, waait m’n jasje
vaerdig dao ies ziech ein aan’t vaerdig make bij donkere wolk/dreigende wolkbreuk)
  zoa vaerdig zin wie ’n kemunejeske bek af zijn
vrete* e sjtök vrete* zin ‘n onuitstaanbaar individu
vuur dao ies vuur in ’t daak daar is ruzie, heisa, trammelant
wach emes de wach aanzeğğe iemand ernstig waarschuwen / terechtwijzen
waereld dao ies de waereld mèt gezètte toewgeplek ’n afgebrand dorp, waar niets te beleven valt
  dat ies d’n umgedriède waereld dat is het tegenovergestelde van wat gangbaar is
  dat ies ‘ne waereld op ziech dat is ’n aparte, abnormale leefomgeving
  dan geit ‘ne waereld veur diech ope* dan ontdek je ongekende mogelijkheden
  get oet de waereld helpe ’n einde maken aan ’n wijdverbreide opvatting / ’n misverstand
  te good zin veur dizze waereld te goed van vertrouwen / te goedhartig zijn
  verbeter* de waereld, begin bie diech zelf geef zelf het goede voorbeeld, vooraleer je praat als wereldverbeteraar
water ’t water löp miech in de mónd daar moet ik van watertanden (bij het zien of ruiken van lekker eten, komt in de mond speeksel vrij
  ’t water tot aan de luuppe höbbe sjtoon* in grote (financiële ) problemen zitten
  water en vuur zin (syn. ziech neet kinne zeen of luuchte) lijnrecht tegenover elkaar staan
  op water en broad ziette in de gevangenis zitten
  water bie de wien doon toegeeflijk zijn, je eisen matigen
  hoag water höbbe te korte broekspijpen hebben (mannen)
  bove* water kómme ontwaken na avondje stappen  tevoorschijn komen van verloren voorwerp
  dat ies in ‘t water gevalle dat is mislukt, niet doorgegaan
  dan geit nog väöl water de Geul aaf   dat zal nog lang duren
  van /in alle watere gewesje zin zeer (levens)ervaren zijn  kan ook negatief
  zoa flot wie water zeer snel/beweeglijk van kinderen
  obbein lieke wie twiè dröppele water precies eender zijn
  dao briek miech ‘t water stomverbaasd zijn
weg get weg höbbe van lijken op
weik get in de weik zètte ’n onderwerp al voorbespreken